Kirurgisk vårdvetenskap – Pernilla Lagergrens forskargrupp

Forskargruppen Kirurgisk vårdvetenskap baserar sin forskning på patientrapporterade mått vilket innebär att det är patienten som besvarar enkäter utifrån hur han eller hon känner. Genom patientrapporterade mätinstrument studeras hälsorelaterad livskvalitet (HRQOL), psykosociala aspekter, nutritionsproblematik och symtom i huvudsak hos patienter med cancer i övre magtarmkanalen med fokus på matstrupscancer.

Nyheter Kirurgisk vårdvetenskap

Kalender Kirurgisk vårdvetenskap

Vår forskning

Forskargruppen Kirurgisk vårdvetenskap baserar sin forskning på patientrapporterade mått vilket innebär att det är patienten som besvarar enkäter utifrån hur han eller hon känner. Genom patientrapporterade mätinstrument studeras hälsorelaterad livskvalitet (HRQOL), psykosociala aspekter, nutritionsproblematik och symtom i huvudsak hos patienter med cancer i övre magtarmkanalen med fokus på matstrupscancer. Forskningen syftar bland annat till att identifiera påverkbara faktorer som har en negativ effekt på återhämtning efter behandling, detta för att i ett tidigt skede kunna ge patienten det stöd eller den behandling han eller hon behöver för att kunna leva ett så bra liv som möjligt. 

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Kontaktpersoner

Alla medlemmar i gruppen

Andra personer med koppling till gruppen

  • Schandl, Anna

Vilka vi är

Adress:

Kirurgisk vårdvetenskap
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet
Retzius väg 13 a, plan 4
171 77 Stockholm

Besöksadress: Retzius väg 13 a, plan 4, KI Campus Solna

Historia och framtidsvision

Forskargruppsledare Pernilla Lagergren disputerade 2006 och är sedan 2011 professor i kirurgisk vårdvetenskap. Sedan 2006 har 11 personer disputerat i gruppen. 

Gruppen studerar på olika sätt hälsorelaterad livskvalitet, symtom, viktutveckling och psykologiska aspekter hos patienter med övre gastrointestinal cancer med fokus på matstrupscancer. För att studera alla dessa aspekter använder sig gruppen av patientrapporterade mätinstrument vilket innebär att det är patienten som besvarar enkäter utifrån hur han eller hon känner eller mår. Faktorer kopplade till livskvalitetsnedsättning, risk för symtom, negativ viktutveckling och psykologiska reaktioner och återhämtning efter sjukdom och behandling försöks identifieras. Det finns ett behov av att vidareutveckla användandet och bearbetningen av patientrapporterade mått och gruppen har intensifierat ett fokus på metodutveckling inom detta område. Vidare studeras även hur olika faktorer (t.ex sjuklighet, vikt, fysisk aktivitet, reflux och sömn) påverkar välbefinnandet i befolkningen i stort.

Gruppen har som övergripande mål för framtiden att

  1. Förbättra den hälsorelaterade livskvaliteten och emotionellt välbefinnande hos patienter med övre gastrointestinal cancer.
  2. Påvisa vägar till ett bättre liv efter operation för matstrupscancer genom en djupare förståelse om dessa patienter och deras närstående.
  3. Fördjupa förståelsen för och vidareutveckla metodologin inom användandet av patientrapporterade mätinstrument.
  4. Identifiera påverkbara faktorer för förbättrad hälsa i befolkningen i stort.

För att uppnå våra mål använder vi oss av olika metoder för att testa våra vetenskapliga hypoteser, bland annat epidemiologiska och observationella kliniska studier. Prospektiva och nationella datainsamlingar pågår och planeras.

Samarbeten

Patientsamarbeten

Forskningssamarbeten

Lediga tjänster

Vi har för närvarande inga utlysningar

 

Kalender

Kalender
Aktivitet Tid
Forskningsgruppens veckomöte Varje måndag 09:30
Forskningsgruppens månadsmöte Sista torsdagen varje månad 10.30
Arbetsplatsträff Sista tisdagen varje månad 10.00
Forskningsseminarium Varannan fredag 13.00
Journal Club Enligt särskilt schema
Methods Club Enligt särskilt schema

Kurser

Study design in clinical research

För mer information om kursen kontakta kursadministratör Kalle Mälberg

Profile image

Kalle Mälberg

Forskningssköterska

Nyheter Kirurgisk vårdvetenskap

Kenneth Färnqvist halvtid
Kenneth Färnqvist

Halvtidskontroll Kenneth Färnqvist

Måndagen den 20 maj presenterade Kenneth Färnqvist sin halvtid "Enhancing survivorship in oesophageal and gastric cancer patients: Exploring self-care practices and quality of life factors". 

Huvudhandledare: Professor Pernilla Lagergren

Bihandledare: Anna Schandl och Asif Johar

Halvtidskommittén bestod av Simon Ekman (OnkPat), Hanna Mogensen (MedS) samt Anna Stömberg (LiU)

Stort grattis Kenneth till en väl genomförd halvtid!

Tårta, choklad, cider

2024

Stort fortsättningsanslag från Sjöbergstiftelsen

Forskningsgruppen Kirurgisk vårdvetenskap har fått fortsättningsanslag från Sjöbergsstiftelsen till projektet RECapp - REcovery after Cancer application - for improved survivorship in oesophageal and gastric cancer patients. Ett anslag på 6 miljoner fördelat på 3 år kommer hjälpa projektet framåt med en god fart. Gruppen är väldigt glada. 

2024-01-16

Jätteanslag från Cancerfonden 

Cancerfonden har i sin strategiska satsning på Kliniska behandlingsstudier beviljat Pernilla och hennes forskningsgrupp 15 miljoner kronor under 5 år (2024-2028) till projektet ”Recovery after Cancer application -Personalised post-treatment support for oesophageal and gastric cancer patients”

-Jag är mållös sa Pernilla när hon fick beskedet per telefon från Cancerfonden. Här kan du läsa mer om nyheten: https://nyheter.ki.se/extra-anslag-fran-cancerfonden-till-ki-for-kliniska-studier

2024-01-16

2023

Anslag från Radiumhemmets forskningsfonder

Radiumhemmets Forskningsfonder har tilldelat vårt forskningsprojekt ”Towards improved survivorship among esophageal cancer patients” 1 200 000 SEK för de kommande 3 åren. Detta nationella projekt syftar till att hitta vägar till ett så bra liv som möjligt för patienter som behandlats för matstrups- och magsäckscancer. Detta var mycket glädjande för oss och vår forskningsverksamhet!

Pernilla Lagergren med team har erhållit 2 400 000 kronor från Vetenskapsrådet

Finansieringen är för tre år för projektet Mot ett mer individanpassat stöd till patienter med matstrups- och magsäckscancer. Detta nationella projekt utvecklar en mobilapplikation med och för patienter med matstrups- och magsäckscancer och vårdpersonal som arbetar med dessa sjukdomar. Detta är fantastiska nyheter för vår forskningsgrupp och för patienterna som är involverade i denna studie!

2023-11-17

Marta Lason
Marta Lason Foto: Marta Lason

Välkommen Marta Lason 

I slutet av oktober började vår nya projektledare, Marta Lason, som kommer att leda arbetet med RECapp utvecklingen framåt. Hon kommer närmast från Elsa Science och har expertkunskaper i det arbete som ligger framför oss. Varmt välkommen! 

2023-11-17

Grattis Pernilla till andra VM medaljen i triathlon!

Den 26 augusti tävlade vår forskargruppsledare, Pernilla Lagergren, i triathlon på IRONMAN 70.3 VM i Lahtis, Finland där hon simmade 1900m i öppet vatten och därefter cyklade 90km för att sedan avsluta med att springa ett halvmaraton på 21km. Hon blev för andra året i rad bästa svenska i sin åldersgrupp på detta VM.

Kvinna i sportkläder med vm-medalj runt halsen
Pernilla Lagergren, VM-medaljör i triathlon 2022 och 2023
Doktorand och opponent vid disputationen
Zhao Cheng och opponent Anne May

2022

Disputation Zhao Cheng  

Varma gratulationer till Zhao Cheng för en utmärkt disputation den 29 november 2022.

Opponenten var Professor Anne May, från Utrechts universitet. Om du vill läsa Zhaos avhandling följ denna länk: Outcomes of surgery for oesophageal cancer with focus on fatigue

Doktorand och opponent vid disputationen
Cecilia Ringborg och opponent Anna Forsberg

Disputation Cecilia Ringborg 

Varma gratulationer till Cecilia Ringborg för en utmärkt disputation fredagen den 1 april 2022.

Opponenten var Professor Anna Forsberg, från Lunds universitet. Om du vill läsa Cecilias avhandling följ denna länk: The perspective of being a family caregiver of a patient treated for oesophageal cancer : problems and needs

Yangjun Liu och opponent
Yangjun Liu och opponent

Disputation Yangjun Liu

Varma gratulationer till Yangjun Liu för en utmärkt disputation fredagen den 21 januari 2022. Opponenten var Professor Lonneke van de Poll, från det Nederländska Cancer Institutet. Om du vill läsa Yangjuns avhandling följ denna länk: Optimism and survivorship after esophageal cancer surgery.

Finansiering från Cancerfonden

Pernilla Lagergren fick 3,75 miljoner kronor från Cancerfonden för 2022–2024 för projektet "Vägen framåt efter operation för matstrupscancer”.