Forskargrupper inom artificiell intelligens

På den här sidan visar vi grupper och enheter som bedriver forskning inom artificiell intelligens (AI), maskininlärning samt datavetenskap vid Karolinska Institutet. Listan hämtas automatiskt från vår databas för forskningsinformation och urvalet bygger i första hand på svensk standard för indelning av forskningsämnen (SCB-ämnen). I det här fallet har vi dock även använt forskningsämnen från MeSH-terminologin.