Funktionell Precisionsmedicin – Brinton Seashore-Ludlows team

Vår forskning syftar på att förstå läkemedelrespons på en molekylär nivå med hjäp av high content imaging.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Cell- och molekylärbiologi Medicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci) Medicinsk genetik Precisionsmedicin
BS
Innehållsgranskare:
Erika Rindsjö
2024-04-22