Svåra akuta bakteriella infektioner: sjukdomsmekanismer och individanpassad medicin – Anna Norrby-Teglund grupp

Ett övergripande forskningsmål är att utröna mekanismer som bidrar till sjukdomsförloppet vid akuta bakteriella infektioner, såsom sepsis och svåra mjukdelsinfektioner. Ett särskilt fokus ligger på att ta fram individanpassad medicin som erbjuder en mer precis och målinriktad diagnostik och behandling.

Gruppbild på nio personer i skogsmiljö.

Om vår forskning

Ett övergripande forskningsmål är att utröna mekanismer som bidrar till sjukdomsförloppet vid akuta bakteriella infektioner, såsom sepsis och svåra mjukdelsinfektioner, och därigenom identifiera mål för diagnostik och terapeutisk intervention.

Forskningen bygger till stor del på studier av kliniska bakterieisolat, patientmaterial och mänskliga cell- och vävnadsmodellsystem som efterliknar den kliniska miljön. Ett särskilt fokus ligger på individanpassad medicin, vilket har potential att erbjuda en mer precis och målinriktad diagnostik och behandling.

Läs mer om forskningen i Anna Norrby-Teglunds grupp på den engelska sidan.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen