Översättning av mRNA i cancer – Ola Larssons forskargrupp

Efter transkription översätts mRNA molekyler till proteiner. Det är en mycket reglerad process som möjliggör selektiv syntes av grupper av proteiner. Översättning av mRNA är påverkat i flera sjukdomar, inklusive cancer. I cancer bidrar felaktigt reglerad översättning till etablering av ett proteom som stimulerar cancer-egenskaper hos cellen. Min forskningsgrupp har som mål att förstå hur översättning är påverkat i cancer, och hur översättning kan användas som måltavla i framtida cancer-terapier.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Bioinformatik och systembiologi (metodutveckling under 10203) Cancer och onkologi Cell- och molekylärbiologi
OL
Innehållsgranskare:
Erika Rindsjö
2024-03-25