SOLIID - Uthållighet i organisatoriskt lärande, innovation, förbättring, och utveckling inom vård och omsorg – Monica Nyströms grupp

SOLIID är en forskargrupp med två huvudnoder, en vid Karolinska Institutet och en vid Umeå Universitet. SOLIID inriktar sig på aktionsorienterad organisatorisk forskning inom vård och omsorg med fokus på uthållighet i organisatorisk lärande, förbättring, utveckling, innovation och implementering.

SOLIID startades 2009 som ett svar på Vinnvårdprogrammets mål att skapa plattformar för interaktiv forskning inom ett brett område som rör organisation, management, innovation, förbättring och implementering inom hälso- och sjukvård och social omsorg.

Forskningsfrågorna berör flera multidisciplinära områden som: Organizational behavior, Organizational Development, Organizational Learning, Strategic and Change management, Dissemination and Implementation research, Quality Improvement, Organizational creativity and innovation, Knowledge management, Industrial and organizational psychology. Medlemmarna i forskarnätverket kommer från olika bakgrunder: medicin, vårdvetenskap, psykologi, management, ekonomi, folkhälsa, sociologi, arbetsvetenskap och teknik.

Temaområden

Inom SOLIID-nätverket pågår forskningsprojekt och satsningar inom fem delvis överlappande områden. Nya forskningsmedel söks kontinuerligt för att vidareutveckla den forskning som pågår under dessa teman.

  • Bygga organisatorisk kapacitet för organisatoriskt lärande, utveckling, och kvalitetsförbättring
  • Facilitering av förändrings- och utvecklingsprocesser
  • Strategier för storskalig förändring och policyimplementering
  • Innovativ utveckling inom vård och omsorg
  • Implementering av evidensbaserad kunskap och metodik inom vård och omsorg

Vad vi gör

Inom SOLIID-nätverket pågår forskningsprojekt och satsningar inom fem delvis överlappande områden. Nya forskningsmedel söks kontinuerligt för att vidareutveckla den forskning som pågår under dessa teman.

Bygga organisatorisk kapacitet för organisatoriskt lärande, utveckling, och kvalitetsförbättring

Här kommer inom kort en övergripande text om temat

Facilitering av förändrings- och utvecklingsprocesser

Här kommer inom kort en övergripande text om temat

Strategier för storskalig förändring och policyimplementering

Här kommer inom kort en övergripande text om temat

LÖF - Följeforskning av en nationell satsning - Säker förlossningsvård

Implementering av evidensbaserad kunskap och metodik inom vård och omsorg

Här kommer inom kort en övergripande text om temat

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Monica Nyström

Alla medlemmar i gruppen

Andra personer med koppling till gruppen

  • Edqvist, Malin
  • Sparring, Vibeke
  • Höög, Elisabet
  • Garvare, Rickard
  • Westerlund, Anna