Individuella skillnader i kognition – Agneta Herlitz forskargrupp

Individuella skillnader i kognition – Vilka könsskillnader finns det beträffande kognition och hur kan dessa förklaras? Påverkas risken för demens av vår kognitiva prestation i barndomen?

Individuella skillnader i kognition

Agneta Herlitz forskning om könsskillnader i psykologiska förmågor och beteenden har som övergripande mål att beskriva och förklara dessa skillnader men också att förstå den potentiella påverkan de har på samhället och vardagslivet. För närvarande behandlar gruppen frågor som vad som är ursprunget eller förklaringen till könsskillnader i kognition och beteende? De flesta rapporterade könsskillnader i kognition och beteende är små, har överlappande fördelningar och kan inte särskilja väl mellan kvinnor och män, men är det möjligt att identifiera konsekventa mönster av kognitiva färdigheter och beteenden som utgör meningsfulla könstypiska profiler? Kan sådana könstypiska profiler ge en förståelse för varför det finns stora könsskillnader i vissa livsutfall, såsom karriärval? Frågor som dessa undersöks med data insamlade från beteendestudier, de svenska registren och fysiologiska mätningar (t.ex. MRI, biomarkörer)

Forskningsprojekt

  • Behöver vi bry oss om små könsskillnader i kognition och beteende? Är det möjligt att förklara dessa skillnader

    Vetenskapsrådet

  • De kognitiva könsskillnadernas ursprung: Grundläggande frågor

    Vetenskapsrådet

Utvalda publikationer

Asperholm, M., Högman, N., Rafi, J., & Herlitz, A. (2019a). What did you do yesterday? A meta-analysis of sex differences in episodic memory. Psychological Bulletin, 145, 785-821. 10.1037/bul0000197

Dekhtyar, S., Weber, D., Helgertz, J., & Herlitz, A. (2018). Sex differences in academic strengths contribute to gender segregation in education and occupation: A longitudinal examination of 167,776 individuals. Intelligence, 67, 84-92.

Dekhtyar, S., Wang, H. X., Scott, K., Goodman, A., Koupil, I., & Herlitz, A. (2015). A life-course study of cognitive reserve in dementia. From childhood to old age. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 23, 885-896. 10.1016/j.jagp.2015.02.002

Fellman, D., Bränström, R., & Herlitz, A. (2021). Revisiting a basic question: Does gender-typed early environment affect sex differences in academic strengths and occupational choices? Humanities & Social Sciences Communications, 8, 221. //doi.org/10.1057/s41599-021-00897-5

Herlitz, A., Hönig, I., Hedebrant, K., & Asperholm, M. (2024). A systematic review and new analyses of the gender-equality paradox. Perspectives on Psychological Science. 10.1177/17456916231202685

Strandqvist A, Herlitz A, Nordenskjöld A, Örtqvist L, Frisén L, Hirschberg AL, Nordenström A. (2018). Cognitive abilities in women with complete androgen insensitivity syndrome and women with gonadal dysgenesis. Psychoneuroendocrinology, 98, 233-241. doi: 10.1016/j.psyneuen.2018.05.003

Weber, D., Skirbekk, V. Freund, I., & Herlitz, A. (2014). The changing face of cognitive gender differences in EuropeProceedings of the National Academy of Science, 111, 11673-11678. 10.1073/pnas.1319538111

Artiklar

Könsskillnader i minne.

Publikationer

Utvalda publikationer