Socialgerontologi – Carin Lennartssons grupp

I vår forskning om åldrande och äldre människors levnadsvillkor använder vi tvärsnittsdata och longitudinella data från intervjuer och register. Forskargruppen fokuserar på ett antal forskningsfrågor som rör äldre vuxnas fysiska och psykiska hälsa, integrerad hälso- och socialvård, hälsolitteracitet, familjerelationer och ensamhet, samt ett antal aspekter av ojämlikhet på gruppnivå.

Mer info på engelska

Du hittar mer information om vår forskargrupp på den engelska sidan: Social Gerontology – Carin Lennartsson group.

Mer info på engelska Du hittar mer information om vår forskargrupp på den engelska sidan.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Kontakta oss

Postadress

Aging Research Center, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm

Besöksadress

Aging Research Center, Widerströmska huset, plan 9 och 10
Tomtebodavägen 18 A, 171 65 Solna

Karta - Widerströmska, Tomtebodavägen 18a, Solna

Nyckelord:
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning (Samhällsvetenskaplig inriktn.under 50999)
Charlotte Brandt
2024-05-13