Translationellt fertilitetsbevarande – Kenny Rodriguez-Wallbergs forskargrupp

Vår forskning fokuserar på cancerbehandlingens inverkan på fertilitetspotential och förebyggande av infertilitet genom fertilitetsbevarande strategier. Vi undersöker säkerheten och effekten av assisterad befruktning och fertilitetsbevarande metoder i onkologisk kontext, men även flera andra aspekter av fertilitet. Bland annat: Effekten av gynekologisk-kirurgi för maligna och benigna sjukdomar. Utveckling och behandling av infertilitet hos män och kvinnor. Psykologiska aspekter av infertilitet.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen