Sten Linnarssons grupp

Vår forskning fokuserar på den cellulära sammansättningen av den mänskliga hjärnan och hjärncancer. Vi använder enkelcellsanalys för att upptäcka celltyper, celltillstånd och utvecklingslinjer i den friska mänskliga hjärnan. Vi använder dessa molekylära kartor för att kartlägga celler från mänsklig hjärncancer i hopp om att upptäcka unika celltillstånd som finns i tumörer och som kan bli mål för nya läkemedel.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen