Studier av vävnadsresidenta lymfocyter – Niklas Björkström forskargrupp

Gruppens forskning bygger på att förstå biologin och funktionen hos naturliga mördarceller (NK celler) och andra lymfocyter i vävnader, med särskilt fokus på levern och livmodern. Vi använder den senaste teknologin med målsättningen att hitta nya immunologiska beståndsdelar för bättre diagnos, samt för att utveckla nya behandlingsmetoder.

Om vår forskning

Vår forskning bygger på att förstå biologin och funktionen hos naturliga mördarceller (NK celler) och andra lymfocyter i vävnader med särskilt fokus på levern och livmodern. Mer specifikt vill vi ta reda på hur dessa celler är involverade i inflammation och infektioner, samt varför detta kan leda till uppkomst av cancer. Våra studier på livmoder syftar också till att förstå hur NK celler och andra lymfocyter reglerar och styr utgången av graviditet.

NK celler har förmågan att döda virusangripna och cancertransformerade celler. De har också en roll i att aktivera och styra immunförsvaret tidigt under infektion, samt är även anrikade i moderkakan under graviditet. Kroniska inflammatoriska leversjukdomar så som primär skleroserande kolangit (PSC) och icke-alkoholrelaterad fettlever (NASH) är allvarliga tillstånd som medför ökad risk för cancer. Tillstånden upptäcks ofta sent i sjukdomsförloppet och det finns inga bra metoder för tidig diagnos.

I våra studier använder vi den senaste teknologin för att undersöka hur NK celler och andra lymfocyter regleras och fungerar i frisk respektive sjuk vävnad, samt hur de påverkas av tumörmikromiljöer. Vår målsättning är att hitta nya immunologiska beståndsdelar som kan användas för bättre diagnos, samt för att utveckla nya behandlingsmetoder.

Mer information om forskningen i Niklas Björkströms grupp finns på den engelska sidan.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen