Annika Bergquists forskargrupp

Vi forskar inom autoimmun leversjukdom med fokus på primär skleroserande kolangit (PSC) och gallgångscancer.

Vår forskning

Primär skleroserande kolangit, även kallat PSC, är en ovanlig sjukdom som drabbar gallgångarna. PSC karakteriseras av inflammation i gallgångarna och uppträder ofta tillsammans med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Patienter med PSC har en förhöjd risk att utveckla cancer i gallgångarna.

I vår forskning fokuserar vi på att studera nya diagnostiska verktyg och tidiga markörer för sjukdomsprogress, prognos, cancer, och nya behandlingar. Vi genomför också en nationell 5 årig klinisk prövning av simvastatin versus placebo vid PSC (PiSCATIN studien). 

Genom vår stora kohort av patienter med ovanlig sjukdom har vi goda möjlighet att genomföra epidemiologisk, kliniska och translationell forskning. Vi deltar in den nationella studiegruppen för leversjukdom SweHep (länk) och i en internationell PSC studiegrupp (IPSCSG (länk)). Vi har även ett nära samarbete med Norwegian PSC Research Center.

Läs mer om vår grupp och aktuella forskningsprojekt på den engelska hemsidan.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen