Läkemedelsbehandling – Erik Eliassons forskargrupp

Målet med vår forskning är att bättre förstå och förutsäga hur olika patienter kommer att reagera på läkemedelsbehandling. Här finns mycket betydande variation och med bättre förståelse för bakomliggande mekanismer kan man hoppas på både mer effektiv och säkrare läkemedelsbehandling i framtiden.

Gruppfoto av Erik Eliassons forskargrupp.

Vår forskning

Begreppet Precisionsmedicin bygger just på denna klinisk farmakologiska grundprincip, att kunna individanpassa läkemedelsvalet med hjälp av markörer för effekt, säkerhet eller lämplig dos.

I gruppen drivs två huvudsakliga kliniska forskningslinjer:

Den första gäller individanpassad antibiotikadosering vid livshotande infektioner, baserat på samarbete med expertis inom intensivvård, infektionsmedicin och klinisk mikrobiologi.

Den andra forskningslinjen gäller genetiska förutsättningar för valet av läkemedel mot bröstcancer, och vad som är lämplig dos för att undvika svåra biverkningar eller terapisvikt. Det projektet bygger på samarbete med kliniska onkologer liksom experter inom epidemiologi och bioinformatik.

Seniora samarbetspartners (docenter/professorer) är Jonatan Lindh, Sara Margolin, Per Hall, Kamila Czene, Jonas Bergh, Volker Lauschke, Magnus Ingelman-Sundberg, Christian Giske, Johan Petersson (Stockholm), Elisabet Nielsen, Mia Wadelius (Uppsala), and Espen Molden (Oslo).

Publikationer

Utvalda publikationer

Forskningstekniker

Bioanalys ffa LC-MS/MS, mikrodialys, läkemedelsomsättning in vitro/in vivo, farmakokinetisk analys och populationsfarmakokinetisk modellering, genotypning, NGS, bioinformatik, prediktionsmodeller respektive funktionella fenotypstudier avseende genetisk variation, GCP, registerstudier läkemedelsanvändning, behandlingseffekt och biverkningar.