Epidemiologi- och folkhälsointerventionsforskning (EPHIR) – Jette Möllers forskargrupp

Forskargruppen Epidemiology and Public Health Intervention Research (EPHIR) syftar till att bedriva högkvalitativ forskning inom området folkhälsoepidemiologi, speciellt tillämpad på utvärdering av folkhälsoinsatser.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi Psykiatri
JM
Innehållsgranskare:
Maja Rudolphson
2024-04-23