NeuroCardioMetabolgruppen – Thomas Nyström & Cesare Patrone

Vår forskning fokuserar på de patofysiologiska mekanismer som ligger till grund för diabetes- och fetmakomplikationer, med huvudsaklig tyngdpunkt på stroke. Vi arbetar också med att identifiera både livsstils- och farmakologiska strategier för att förbättra neurologisk återhämtning efter stroke.

NeuroCardioMetabolgruppen

Vår forskning

Vår grupp var först med att visa att läkemedel som aktiverar receptorn för glucagonliknande peptide-1 (GLP-1) och hämmar enzymet dipeptidyl peptidase-4, är neuroprotektiva och kan förbättra återhämtningen efter stroke i djurmodeller av diabetes och fetma. Dessutom har vi nyligen funnit att viktminskningsstrategier som uppnåtts före stroke, kraftigt förbättrar neurologisk återhämtning.

Vår forskning är translationell då vi använder prekliniska experimentella modeller och utför klinisk forskning med randomiserade kliniska studier och epidemiologiska metoder. Nyligen visade vi att insulinresistens och hyperglykemi medför ökad risk för stroke med hjälp av Sveriges nationella diabetesregister.

 

Forskningsprojekt

Vi var först med att demonstrera (Nyström et al. AJP 2004) att inkretinhormonet glucagon-like peptide-1(GLP-1) förbättrar endotelial funktion hos patienter med typ 2 diabetes(T2D).

Vi var även först med att påvisa inkretin analogers och dipepitidyl peptidase-4 inhibitorers skyddande effekt mot stroke i djurmodeller av T2D (Darsalia et al., Cli Sci 2012; Darsalia et al. 2013 Diabetes).

Vi har även visat att patienter med typ 1 diabetes(T1D) har sämre prognos efter bypass kirurgi av koronarkärlen (CABG) än icke diabetiker (Holzmann et al. JACC 2015) och att glykemisk kontroll är en stark prediktor för mortalitet hos T1D patienter efter CABG operation (Nyström et al. JACC 2015) detta även för T2D patienter (Kuhl et al. Int J Cardiol 2015).

Vidare deltar vi i populationsbaserade studier som utvärderar prevalens, incidens och förväntad livslängd hos läkemedelsbehandlade T2D patienter (Norhammar et al., Diabetologia 2016) och effekterna av nya orala glukossänkande läkemedel (Nyström et al., Diabetes obesity and metabolism, 2017).

Vår prekliniska forskning visar att DDP-4 inhibitorernas skyddande effekt vid stroke inte medieras via GLP-1 1 (Darsalia et al. Diabetes Obes Metab 2016) utan via SDF1a (Chiazza et al. Cardiovasc Diabetol 2017).

Vi har även påvisat hur T2D negativt påverkar neuroplasticitet och neurogenes vid åldrande (Lietzau et al. Psychoneuroendocrinol. 2017 and Acta Neuropathol Commun 2018, Mansouri et al. PLOS One 2016, Hussain S et al. J Alzheimers Dis. 2014); observationer som kan vara en möjlig bakomliggande faktor till försämrat luktsinne och kognitiv nedsättning som observerats hos T2D patienter.

Samverkan

Gruppen har pågående samarbete med professorna Claes-Göran Östensson, Henrik Druid, Tomas Hökfelt, Helena Erlandsson Harris (KI); med lektorerna Sergiu-Bogdan, Catrina André Fisahn, Jan Kehr, Camilla Krizhanovskii, forskarna Martin Holzman, Ulrik Sartipy, Anna-Norhammar (KI); med professor Jan Eriksson (Uppsala universitet); med professorerna Milos Pekny och Carina Mallard och docent Maria E Johansson (Göteborgs universitet); med professorerna Gesine Paul and Joao Duarte (Lunds univeristet); docent Stefania Ceruti och Giulia Magni (University of Milan), professor Massimo Collino (Turin University) och med professor Mariagrazia Grilli (Novara University). Vi har också pågående samarbete med Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Tyskland, sedan 2011.

Forskningsstöd

 1. Vetenskapsrådet; 2022-2024 (Patrone)
 2. Ulla Hamberg Angeby och Lennart Angebys Stiftelse; 2022 (Vercalsteren)
 3. STROKE Riksförbundet; 2022 (Darsalia)
 4. STROKE Riksförbundet; 2022 (Vercalsteren)
 5. Hjärnfonden och FANG foundation; 2021-2022 (Patrone)
 6. STROKE Riksförbundet; 2018-2020 (Darsalia)
 7. Ulla Hamberg Angeby och Lennart Angebys Stiftelse; 2020 (Darsalia)
 8. Diabetesfonden; 2020-2021 (Patrone)
 9. Hjärt-Lungfonden; 2020-2022 (Nyström)
 10. Svensk Förening för Diabetologi; 2019 (Lietzau)
 11. Vetenskapsrådet; 2018-2021 (Patrone)
 12. Hjärt-Lungfonden; 2016-2019 (Nyström)
 13. European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) / Sanofi European Diabetes Research Programme in Macrovascular Complications; 2019 (Patrone)
 14. Diabetesfonden; 2017 (Nyström)
 15. Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse; 2012-2017 (Patrone)
 16. NovoNordisk foundation; 2018 (Nyström)
 17. EFSD Albert Renold Travel Fellowship Programme to Dr Fausto Chiazza; 2018
 18. Karolinska Institutet (Foundation for Geriatric Diseases); 2019 (Pintana).
 19. KI Stiftelser och Fonder; 2019 (Lietzau)
 20. Åhlén Stiftelse; 2012-2018 (Patrone)
 21. Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor; 2019 (Lietzau)
 22. O. E. och Edla Johanssons Stiftelse; 2016-2018 (Patrone)
 23. Magnus Bergvalls Stiftelse; 2016 (Patrone)
 24. STROKE Riksförbundet; 2018-2020 (Patrone)
 25. Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor; 2017 (Darsalia)
 26. Syskonen Svensson Stiftelse; 2017 (Patrone)
 27. ALF; 2016-2020 (Nyström)
 28. EFSD; 2011 (Darsalia)
 29. EFSD; 2009 and 2013 (Patrone)
 30. Diabetes Wellness; 2010 (Patrone)

Nyheter

Collaboration in Science 6-7 Oktober 2022

Diet-induced weight loss in obese/diabetic mice normalizes glucose metabolism and promotes functional recovery after stroke. 

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen