Neurofarmakologi - rörelsesjukdomar – Per Svenningssons forskargrupp

Parkinson´s sjukdom (PS) är en folksjukdom där den grundläggande patofysiologin är oklar. Nästa genombrott i behandlingen av PS skall fördröja sjukdomsprogression, baserat på insikter i det underliggande patogena processen. Utvecklingen av sjukdomsmodifierande läkemedel försvåras av bristen på adekvat diagnostik och biomarkörer som återspeglar tidiga tecken på sjukdomen.

Per Svenningssons forskargrupp

Vår forskning

Neurofarmakologi - rörelsesjukdomar och depression

De klassiska motoriska tecknen vid PS föregås ofta av icke-motoriska symtom som depression, hyposmi, REM-sömnstörning och/eller förstoppning. Det är viktigt att utveckla en förbättrad kunskap om dessa kliniska tecken på tidig PD då neuroprotektiv och reparativ terapi mot PS helst skall erbjudas i ett tidigt skede för att effektivt ändra sjukdomsförloppet. I laboratoriet utvecklas cell och djurmodeller för att efterlikna den progressiva sjukdomsprogressen vid PS. Biokemiska, histologiska, farmakologiska, molekylärbiologiska och beteendemässiga tekniker används i dessa studier.

I kliniska studier med patienter genomförs kliniska skattningar, biokemiska och bildavgivande (PET och MRI) analyser. Vi har startat Bioparkohorten. En särskild emfas läggs på icke-motoriska symtom vid PS samt identifikationen av biomarkörer. Informationen överförs till en nyutvecklad PD kvalitetsregister. Forskningsgruppen studerar även unipolär depression i såväl djurmodeller som patientprover. Utöver PS, så studeras även andra rörelserubbningar framför allt Huntingtons sjukdom och ataxier.

Forskningsprojekt

  • Receptordynamik i neuroner. Fokus på adaptorproteiner och lipidaggregat
  • Studier av progressiv Parkinsonism
  • Studier av depression vid Parkinsons sjukdom och unipolär depression
  • Identifiering av kliniska biomarkörer i olika former av Parkinsonism
  • Pre-kliniska mekanistiska studier av substanser med potential för att testas i kliniska prövningar i Parkinsons sjukdom.

 

För mer information om vår forskning, vänligen besök vår engelska forskargruppssida, eller vår externa webbplats.

 

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Teamledare

Teamledare inom Per Svenningssons forskargrupp. En teamledare fungerar som ett extra ledarskapsstöd till forskargruppledaren och bedriver sin egen forskning.

 

Profile image

Xiaoqun Zhang

Teamledare (Basal farmakologi inr. beteende, neurokemi och elektrofysiologi)

Ämne: Basal farmakologi som studerar beteende, neurokemi och elektrofysiologi

Teammedlemmar - Xiaoqun Zhangs team

Profile image

Ioanna Markaki

Teamledare (Glukosregleringens roll vid Parkinsons sjukdom)

Teammedlemmar - Ioanna Markakis team

Ämne: Glukosregleringens roll vid Parkinsons sjukdom

Martin Paucar Arce

Teamledare (Rörelsesjukdomar)

Ämne: Rörelsesjukdomar

Teammedlemmar - Martin Paucar Arces team

För patienter

Nyheter

I media

Samarbeten/anslag