Ziegenhain lab

I vår grupp undersöker vi centrala molekylära processer i mänskliga celler, med särskilt fokus på kontrollen av alternativ splicing av transkriberade mRNAs. För detta utvecklar och använder vi nya metoder inom sekvensering av enstaka celler och datorbaserad beräkningsbiologi.

Publikationer

Utvalda publikationer

Nyckelord:
Bioinformatik och systembiologi (metodutveckling under 10203) Medicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)
CZ
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2024-05-14