Neuropsykiatriska sjukdomar – Håkan Karlssons grupp

Genom ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt försöker vår forskargrupp förbättra förståelsen för hur olika miljöfaktorer bidrar till utvecklingen av neuropsykiatriska störningar.

Publikationer

Utvalda publikationer