Identifiering av molekylära signaler i genitalslemhinnan som skyddar mot sexuellt överförbara infektioner – Forskargrupp Kristina Broliden

Sexuellt överförbara infektioner är förknippade med hög sjuklighet och dödlighet i ett globalt perspektiv. Vi kommer i detta projekt att identifiera molekylära mekanismer som är associerade med känslighet för könssjukdomar. Att identifiera nya sätt att förstärka genitalslemhinnan skulle ha stor betydelse för att begränsa de allvarliga konsekvenserna av dessa genitala infektioner.

Team Kristina Broliden

Vår forskning

Sexuellt överförbara infektioner är förknippade med hög sjuklighet och dödlighet i ett globalt perspektiv. Bidragande faktorer till en ökad känslighet för dessa infektioner hos kvinnor är att vara koloniserad med en polymikrobiell anaerob genitalflora, användandet av vissa sorters preventivmedel samt att ha andra pågående genitala infektioner. För att begränsa de negativa konsekvenserna av könssjukdomar finns ett stort globalt behov av att utveckla både förebyggande och behandlande interventioner mot dessa infektioner.

Vi kommer i detta projekt att identifiera molekylära mekanismer som är associerade med känslighet för könssjukdomar och på det sättet skapa en grund för läkemedelsutveckling eller andra typer av interventioner. Vävnadsbiopsier från livmoderhalstappen från kvinnor kommer att kartläggas för RNA-expressionsmönster och relateras till mikroflorans komposition. RNA-expressionen kommer att analyseras med helt nya molekylära tekniker i vävnadssnitt som möjliggör lokalisering av genuttrycket med mycket hög upplösning i genitalepitelet och dess submukosa. Efter kartläggning av genuttryck och lokalisation i vävnadsbiopsierna från kvinnor med olika riskfaktorer så kommer dessa upptäckter att valideras i en experimentell vävnadsmodell. Att identifiera nya sätt att förstärka genitalslemhinnan och påverka mikrofloran skulle ha stor betydelse för att begränsa de allvarliga konsekvenserna av sexuellt överförbara infektioner i ett globalt perspektiv.

 

Bilden ovan: Alexandra Åhlberg, Annelie Tjernlund, Kristina Broliden, Gabriella Edfeldt, Fariba Foroogh, Vilde Kaldhusdal, Frideborg Bradley. Foto: Stefan Zimmerman.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen


Läkarstudenter

  • Tyra Hasselrot
  • Hans Witzenhausen
Nyckelord:
Immunologi inom det medicinska området Infektionsmedicin Mikrobiologi inom det medicinska området
KB
Innehållsgranskare:
2024-03-25