Psykisk ohälsa, samsjuklighet och arbetsoförmåga

Projektet syftar till att undersöka olika aspekter av arbetsoförmåga hos individer boende i Sverige med psykisk ohälsa med eller utan somatiska sjukdomar.

Projektet kommer att generera ny kunskap om exempelvis möjliga kohorteffekter, betydelsen av hälso- och sjukvård samt behandling och vad förändringar i regelverket för socialförsäkringen betyder för sambandet mellan psykiska besvär och sjukfrånvaro.

Studierna bygger på information från svenska rikstäckande register och är inom detta forskningsområde en av de hittills största populationsbaserade kohortstudierna med lång uppföljningstid.

Mer information om projektet finns här

EM
Innehållsgranskare:
Annika Evolahti
2024-01-24