Statistiska metoder inom epidemiologi – Paul Dickman forskargrupp

Vår forskargrupp utvecklar och tillämpar statistiska metoder för registerbaserad epidemiologi. Vi arbetar främst med cancerepidemiologi och är specialiserade på metoder för att studera cancerpatienters överlevnad med hjälp av data insamlad av cancerregister, särskilt skattning och modellering av relativ/nettoöverlevnad.

Tecknad bild av Wargentinhuset på KI Campus Solna

Vår forskargrupp utvecklar och tillämpar statistiska metoder för registerbaserad epidemiologi. Vi arbetar främst med cancerepidemiologi och är specialiserade på metoder för att studera cancerpatienters överlevnad med hjälp av data insamlad av cancerregister, särskilt skattning och modellering av relativ/nettoöverlevnad.

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Karolinska Institutet, Department of Medical epidemiology and Biostatistics, Nobels väg 12A, Stockholm, 17177, Sweden

Postadress

Karolinska Institutet, Department of Medical epidemiology and Biostatistics, PO Box 281, Stockholm, 171 77, Sweden

Nyckelord:
Biostatistik Cancer och onkologi Epidemiologi Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Sannolikhetsteori och statistik
PD
Innehållsgranskare:
Gunilla Sonnebring
2024-03-27