Ellenor Mittendorfer-Rutz forskargrupp

This page in English

Psykisk hälsa och social integration (Mente)

Det övergripande syftet med Ellenor Mittendorfer-Rutz forskargrupp är att sammanföra forskning rörande psykiatrisk epidemiologi och försäkringsmedicin och inkludera information om sjukfrånvaro, arbetsförmåga och arbetsmarknad till studier relaterade till etiologi och prognos beträffande psykisk ohälsa och suicidalt beteende.

Forskargruppen arbetar med epidemiologiska studier inom tre huvudområden: 1) etiologi och prognos beträffande suicidalt beteende hos ungdomar; 2) psykisk ohälsa, samsjuklighet och arbetsoförmåga och 3) psykisk hälsa och migration. Studierna tar hänsyn till ett antal olika riskfaktorer och skyddande faktorer, samband med socialförsäkringsregler, sjukvård och behandlingar samt marginaliseringsprocesser. Fokus finns även på möjliga skillnader i dessa processer när det gäller personer födda i Sverige jämfört med olika grupper av immigranter. Avancerade analytiska modeller gör det möjligt att fånga upp olika mönster beträffande etiologi och prognos bland individer med psykisk ohälsa.

Forskningsprojekt

Flera forskningsprojekt drivs inom gruppen, framförallt inom dessa tre områden:

1) Etiologi och prognos beträffande suicidalt beteende hos ungdomar

2) Psykisk ohälsa, samsjuklighet och arbetsoförmåga

3) Psykisk hälsa och migration

Utvalda publikationer

Synergistic effect between back pain and common mental disorders and the risk of future disability pension: a nationwide study from Sweden.
Dorner T, Alexanderson K, Svedberg P, Tinghög P, Ropponen A, Mittendorfer-Rutz E
Psychol Med 2016 Jan;46(2):425-36

Sick-leave measures, socio-demographic factors and health care as risk indicators for suicidal behavior in patients with depressive disorders--a nationwide prospective cohort study in Sweden.
Wang M, Alexanderson K, Runeson B, Mittendorfer-Rutz E
J Affect Disord 2015 Mar;173():201-10

Suicide among first-generation and second-generation immigrants in Sweden: association with labour market marginalisation and morbidity.
Di Thiene D, Alexanderson K, Tinghög P, La Torre G, Mittendorfer-Rutz E
J Epidemiol Community Health 2015 May;69(5):467-73

Future risk of labour market marginalization in young suicide attempters--a population-based prospective cohort study.
Niederkrotenthaler T, Tinghög P, Alexanderson K, Dahlin M, Wang M, Beckman K, et al
Int J Epidemiol 2014 Oct;43(5):1520-30

Is transition to disability pension in young people associated with changes in risk of attempted suicide?
Mittendorfer-Rutz E, Alexanderson K, Westerlund H, Lange T
Psychol Med 2014 Aug;44(11):2331-8

Sickness absence due to specific mental diagnoses and all-cause and cause-specific mortality: a cohort study of 4.9 million inhabitants of Sweden.
Mittendorfer-Rutz E, Kjeldgård L, Runeson B, Perski A, Melchior M, Head J, et al
PLoS ONE 2012 ;7(9):e45788

Restricted fetal growth and adverse maternal psychosocial and socioeconomic conditions as risk factors for suicidal behaviour of offspring: a cohort study.
Mittendorfer-Rutz E, Rasmussen F, Wasserman D
Lancet ;364(9440):1135-40

Gruppmedlemmar

Forskare

Ellenor Mittendorfer-Rutz

Telefon: 08-524 820 25
Enhet: Försäkringsmedicin Mittendorfer Rutz
E-post: Ellenor.Mittendorfer-Rutz@ki.se

Doktorand

Muhammad Ridwanul Amin

Enhet: Försäkringsmedicin Mittendorfer Rutz
E-post: ridwanul.amin@ki.se

Forskarstuderande

Domitilla Di Thiene

Enhet: Försäkringsmedicin Mittendorfer Rutz
E-post: domitilla.di.thiene@ki.se

Anknuten

Thomas Dorner

Telefon: +43-(0)1 40160 34884
Enhet: Försäkringsmedicin Mittendorfer Rutz
E-post: thomas.dorner@ki.se

Postdoc

Magnus Helgesson

Enhet: Försäkringsmedicin Mittendorfer Rutz
E-post: magnus.helgesson@ki.se

Anknuten

Thomas Niederkrotenthaler

Telefon: +43-(0)14016034611
Enhet: Försäkringsmedicin Mittendorfer Rutz
E-post: thomas.niederkrotenthaler@ki.se

Forskningsassistent, UF

Syed Rahman

Telefon: 073-560 08 80
Enhet: Folkhälsoepidemiologi
E-post: syed.rahman@ki.se

Forskarassistent

Heidi Taipale

Enhet: Försäkringsmedicin Mittendorfer Rutz
E-post: heidi.taipale@ki.se

Anknuten

Minna Torniainen-Holm

Enhet: Försäkringsmedicin Mittendorfer Rutz
E-post: minna.torniainen-holm@ki.se

Projektledare

Marjan Vaez

Enhet: Försäkringsmedicin Mittendorfer Rutz
E-post: Marjan.Vaez@ki.se

Anknuten

Marianna Virtanen

Enhet: Försäkringsmedicin Mittendorfer Rutz
E-post: marianna.virtanen@ki.se

Postdoc

Mo Wang

Telefon: 08-524 832 24
Enhet: Försäkringsmedicin Mittendorfer Rutz
E-post: mo.wang@ki.se

Försäkringsmedicin