T- och B- cellers bidrag till reumatiska inflammationer

Projektbeskrivning

Bakgrund

Idag kan många patienter med reumatisk sjukdom behandlas väl med olika s.k. biologiska läkemedel t ex sådana som begränsar B och T cellsaktivitet. Trots dessa kliniska framgångar så förstår vi inte tillfullo hur dessa cell populationer (T och B-celler) bidrar till sjukdomsbilden.

Övergripande mål

Våra mål i cellulär-immunologiska och cellulär-reumatologiska gruppen är därför att:

Identifiera sjukdomsspecifika T och B-celler i både blod och ledvätskeprover från RA patienter, och studera de inflammatoriska mediatorer de producerar (såsom cytokiner och antikroppar.
Fortsätta undersöka hur både CD4+CD28null T celler och regulatoriska T-celler bidrar till sjukdomsbilden.
Cellulärt följa patienter som genomgår T eller B-cellsinriktad biologisk behandling för att bättre förstå hur och när dessa läkemedel ger bra behandlingssvar.

Arbetsplan och metoder

Våra studier grundar sig på ett välutvecklat och nära samarbete med reumatologiska kliniken. Metodologiskt är vi fokuserade runt flödescytometri och andra cellulärimmunolgiska verktyg. Våra kliniska prover körs i ökande utsträckning i 9-färgsflöde för att genera mesta möjliga data från minsta möjliga antal celler. Vi studerar många olika reumatiska sjukdomar såsom RA, och andra artriter samt SLE och myosit. Detta är möjligt genom nära samarbeten med kliniskt verksamma forskare.

Samarbeten

Ingrid Lundberg, professor and Andreas Fasth, post doc. Role of CD28null T cells in patients with idiopathic inflammatory myopathies (myositis).
Iva Gunnarsson, MD, PhD and Thorunn, MD, PhD student, Agneta Zickert MD, PhD student. Role of T cell subsets in lupus and/or nephritis in the context treatment such as rituximab (anti-CD20).
Leonid Padyukov MD PhD, Johnny Lorentzen PhD, and Carina Eklöw PhD student. Studies of DCIR-expressing T cells in patients with rheumatoid arthritis.
Rikard Holmdahl, professor. Role of type II collagen immunity in patients with rheumatoid arthritis.
EU-project Autocure; Patrick Venables Kennedy Inst, London, Rene Toes, Leiden, Holland, etc. Autoantigens in RA.

Finansiering

Vetenskapsrådet
Reumatikerförbundet
Stiftelsen Margaretha av Ugglas
Autocure, EU medel, 6:e ramen

Forskargruppen

Forskargruppen. Från vänster, bak: Eva Jemseby, Omri Snir, Christina Trollmo, Vivianne Malmström, Malin Müller, Jayesh Pandya, Gull-Britt Almgren. Från vänster, fram: Andreas Fasth (f.d. doktorand, nu PhD), Sara Johansson (f.d. student), Mona Widhe, Hiba Mahdi, Doina Anton, Annika van Vollenhoven.

Grupphandledare

Professor

Vivianne Malmström

Telefon: 08-517 756 09
Enhet: Forskargrupp V Malmström
E-post: Vivianne.Malmstrom@ki.se

Christina Trollmo, PhD, docent
Mona Widhe, PhD, bihandledare
Doina Anton, biomedicinsk analytiker, ingenjör
Eva Jemseby, biomedicinsk analytiker
Gull-Britt Almgren, biomedicinsk analytiker
Lena Israelsson, biomedicinsk analytiker
Annika van Vollenhoven, ansvarig för flödescytometern
Hiba Mahdi, doktorand
Omri Snir, doktorand
Jayesh Pandya, MSc
Malin Müller, postdoktor
Petra Amoudruz, postdoktor

Fem utvalda publikationer

Sök i PubMed på Malmström V

Cellular distribution of the C-type II lectin dendritic cell immunoreceptor (DCIR) and its expression in the rheumatic joint: identification of a subpopulation of DCIR+ T cells.
Eklöw C, Makrygiannakis D, Bäckdahl L, Padyukov L, Ulfgren A, Lorentzen J, et al
Ann. Rheum. Dis. 2008 Dec;67(12):1742-9

Multiple antibody reactivities to citrullinated antigens in sera from patients with rheumatoid arthritis: association with HLA-DRB1 alleles.
Snir O, Widhe M, von Spee C, Lindberg J, Padyukov L, Lundberg K, et al
Ann. Rheum. Dis. 2009 May;68(5):736-43

Treatment with rituximab affects both the cellular and the humoral arm of the immune system in patients with SLE.
Vallerskog T, Gunnarsson I, Widhe M, Risselada A, Klareskog L, van Vollenhoven R, et al
Clin. Immunol. 2007 Jan;122(1):62-74

Skewed distribution of proinflammatory CD4+CD28null T cells in rheumatoid arthritis.
Fasth A, Snir O, Johansson A, Nordmark B, Rahbar A, Af Klint E, et al
Arthritis Res. Ther. 2007 ;9(5):R87

Differential effects on BAFF and APRIL levels in rituximab-treated patients with systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis.
Vallerskog T, Heimbürger M, Gunnarsson I, Zhou W, Wahren-Herlenius M, Trollmo C, et al
Arthritis Res. Ther. 2006 ;8(6):R167