Epigenetiska ursprung och mekanismer för neuroinflammation – Maja Jagodics forskargrupp

Syftet med vår forskning är att karaktärisera de epigenetiska mekanismer som gör patogena celler ”aggressiva” och målceller ”sårbara” i multipel skleros. Vår förhoppning är att förstå varför sjukdomen uppkommer och på så sätt få en förbättrad sjukdomsbehandling.

Maja Jagodic research group

Vår forskning

 

Vår vision är att förklara hur epigenomet integrerar instruktioner från genetiska faktorer och livsstilsfaktorer som gör immunceller aggressiva och hjärnceller sårbara hos personer som drabbats av multipel skleros.

Vårt mål är att bättre förstå sjukdomens etiologi och att förbättra sjukdomshanteringen genom nya individanpassade behandlingar och mer specifika och känsliga biomarkörer.

Vi är en mycket samarbetsvillig internationell grupp som strävar efter att gå i spetsen för translationell epigenetisk forskning. Vi strävar efter att besvara relevanta kliniska frågor genom att kombinera djup molekylär profilering i unika kliniska material med hjälp av banbrytande verktyg och avancerade funktionella experimentella modeller.

 

Bilden beskriver forskargruppens vision i bild och text
Foto: N/A

Epigenetiska ursprung och mekanismer för neuroinflammation
 

Epigenetik består av stabila ändringar av genuttryck nedärvda från en cellgeneration till nästa utan förändring i DNA-sekvensen (den genetiska koden). Det skapar ytterligare och mer flexibla nivåer av reglering utöver och epigenetiska förändringar kan formas genom miljön.

Vi studerar hur epigenetiska mekanismer påverkar neuroinflammation hos människor och experimentella modeller. På grund av dess stabilitet kan epigenetiska modifieringar ge robusta och stabila biomarkörer för sjukdomsaktivitet. Med hjälp av reversibilitet kan det vara möjligt att ändra ett ogynnsamt epigenetiskt tillstånd och behandla sjukdomen.

Bild över biomarkörer och behandlingar
Foto: N/A

Vi strävar efter att karaktärisera epigenetiska mekanismer som underligger neuroinflammation för att bättre förstå kroniska inflammatoriska sjukdomar och att utveckla nya behandlingar och biomarkörer. Epigenetiska förändringar uppstår som svar på inre och yttre miljö och fastställer tidpunkt och plats för genuttryck. Detta uppnås främst genom DNA- metylering, histonändringar, aktivering av nukleära faktorer och icke-kodande RNA vilka formar 3D-strukturen av genetiskt material.

Vårt fokus ligger på DNA-metylering och mikro-RNA. Vi undersöker (i) epigenetiskt arv av inflammation, (ii) epigenetiska landskap av inflammatoriska celler och inflammerad vävnad och (iii) genetiska och miljömässiga faktorer som styr epigenetiska tillstånd.

Forskningsprojekt

 • Epigenetic mechanisms of heritable risk factors
 • Epigenetic landscape of inflammatory cells
 • A role of micro RNAs in neuroinflammation
 • DNA methylation of multiple sclerosis lesions
 • DNA methylation of cell mediators in multiple sclerosis and animal models
 • Factors that control epigenetic states
 • Vitamin D induced epigenetic changes
 • Genetic control of epigenetic states

 

Publikationer

Utvalda publikationer

Finansiering

 

Horizon2020 EU/IMI2 "EUbOPEN" grant

Knut and Alice Wallenberg Foundation

European Research Council consolidator (ERC-CoG) grant

Vetenskapsrådet

EU/Horizon2020 (co-coordinator)

Karolinska Institutet Senior Research Fellow Grant

Karolinska Institutets KID-medel

Regionalt ALF-avtal mellan KI och SLL

AstraZeneca/SciLifeLab Joint Research Collaboration (co-applicant)

Hjärnfonden

The NEURO fund

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Teamledare

Teamledare inom Maja Jagodics forskargrupp.
Våra teamledare fungerar som ett extra ledarskapsstöd till forskargruppledaren och bedriver egen forskning.

Profile image

Milena Zeitelhofer Adzemovic

Teamledare, Autoimmun neuroinflammation och mental hälsa
Profile image

Faiez Al Nimer

Teamledare, Immunpatogenes vid multipel skleros

Teammedlemmar, Milena Zeitelhofer Adzemovics team

Teammedlemmar, Faiez Al Nimers team

Nyheter och utmärkelser


Interview with Maja Jagodic in Swedish Television, Rapport (September 3, 2020):
 SVT - Jagodic
 

​​Interview with Maja Jagodic, the Knut and Alice Wallenberg Foundation (2020): 
Developing molecular tools to slow MS
 

​​​KI News (October 16, 2020): 
Study explains the process that exacerbates MS
 

​European Research Council (ERC) grant (November 29, 2018):
ERC grant for research on MS
 

​KI News and Science daily (June 19, 2018): 
Mechanism controlling multiple sclerosis risk identified
 

​​​Multiple Sclerosis News Today (November 22, 2017): 
Smoking induces DNA methylation changes in multiple sclerosis patients
 

​Maja Jagodic received the KI Postdoc association Best PI at KI award in 2015: 
Best PI at KI (2015)

 

Konsortier och nätverk

 

 • International Multiple Sclerosis Genetics consortium (IMSGC)
 • International Human Epigenome consortium (IHEC)
 • European Consortium (EUbOPEN)
 • European Consortium (MultipleMS)
 • Karolinska Neuroimmunology & Multiple Sclerosis centre (KNIMS)

Jobba med oss

people joining hands in the middle

Vi letar alltid efter motiverade studenter och postdoktorala stipendiater som delar vår passion för translationell epigenetik och vill medverka i forskningen i vårt laboratorium.

Kontakta oss gärna om du tror att vi är rätt forskargrupp för dig!

maja.jagodic@ki.se

Profile image

Maja Jagodic

Forskargruppsledare