Atopisk dermatit – Forskargrupp Maria Bradley

Atopisk dermatit (AD) är en inflammatorisk hudsjukdom. Patogenesen är ett komplext samspel mellan miljöfaktorer och genetisk predisposition. Det övergripande målet är att förbättra förståelsen för utvecklingen av atopisk dermatit (AD) genom genetiska och funktionella studier av AD med fokus på defekter i hudbarriären.

Vår forskning

Atopisk dermatit (AD) är en inflammatorisk hudsjukdom. Patogenesen är ett komplext samspel mellan miljöfaktorer och genetisk predisposition. Det övergripande målet är att förbättra förståelsen för utvecklingen av atopisk dermatit (AD) genom genetiska och funktionella studier av AD med fokus på defekter i hudbarriären.

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen