Cancer proteogenomik - från nya metoder till implenteringsforskning – Janne Lehtiös forskargrupp

Lehtiö-Lab forskar på sambanden mellan cancer genotyp - molekylär fenotyp genom proteogenomik

Gruppmedlemmar i Janne Lehtiös forskargrupp

Vår forskning

Proteomik är ett samlingsnamn för flera tekniker och metoder för global analys av proteiner i biologiska prover, så som celler och vävnader. Proteiner är livsviktiga för alla levande organismer och är involverade i praktiskt taget alla biologiska funktioner, från att påskynda kemiska reaktioner som enzymer till cellulär signalering samt fungera som hormonella signalmolekyler, tillhandahålla igenkänningsställen för immunsystemet och fungera som byggstenar som är ansvariga för att upprätthålla cellens form och struktur.

Forskargruppen Cancer Proteomik Masspektrometri som leds av professor Janne Lehtiö utvecklar kontinuerligt masspektrometri (MS)-baserade metoder för att förbättra analysen av proteomet. Vi använder omikmetoder för att få detaljerade bilder av den molekylära fenotypen av cancerceller, tumörer och plasma på systemnivå. En grundläggande fråga är hur genomavvikelser i tumören påverkar det funktionella proteomet. Detta framväxande fält kallas för cancerproteogenomik (Branca, Nature Methods 2014; Zhu elt al., Mol. Cell. Prot. 2014; Boekel et al., Nature Biotechnol 2015; Zhu et al., Nature Commun., 2018). Med den här metoden kan vi även upptäcka cancerspecifika proteinvarianter, vilket öppnar upp möjligheten att använda proteogenomik för att upptäcka nya immunterapimål och för att definiera prediktiva biomarkörer för immunterapi. Ett annat fokus för oss är att få kunskap om hur riktade cancerläkemedel påverkar proteomet och hur denna information kan användas för att välja den mest effektiva behandlingen för en enskild patient. För närvarande fokuserar vi på lungcancer (Pernemalm, JPR 2013; Orre, Oncogene 2013; Zhou, Oncogene 2017), bröstcancer (Johansson, Nature Commun 2013; Nature Commun 2019; Johansson, Clinical Proteomics 2015) och leukemi (Yang, Nature Commun 2019). Vår grupp bedriver team science och främjar mångfalt.  Vi bedriver translationell forskning inom ett stort samarbetsnätverk där prekliniska och kliniska forskare i Sverige och över hela världen jobbar tillsammans.

Masspektrometrisk instrumentering

Vi använder de senaste instrumenten för proteomikanalys:

 • Masspektrometri
 • 1 MS Orbitrap Exploris 480, Thermo Scientific.
 • 3 MS Orbitrap HF Q Exactive, Thermo Scientific
 • 1 TimsTOF Pro, Bruker Daltonics Inc
 • 1 TimsTOF HT, Bruker Daltonics Inc
 • 1 TimsTOF SCP, Bruker Daltonics Inc
 • Peptidsepareringsteknologier
 • 1 HiRIEF (High Resolution Isoelectric Focusing)
 • 1 Liquid Chromatography (nanoUPLC/HPLC/FPLC)
 • Provpreparationsteknologier
 • 1 Provberedningsrobot - modified Xantus by LAT
 • 1 Ettan Digester, GE Healthcare Life Science
 • 2 Hamilton Star robot, Hamilton

Core Facilitet

www.bioms.se och https://www.scilifelab.se/facilities/proteogenomics

För de olika facilitetsfunktioner och service(förfrågningar), vänligen besök respektive facilitetshemsida.

Doktorandkurser

Vi anordnar två doktorandkurser varje år under hösten:

"Mass spectrometry based proteomics: When and How" (länk till kursplan) som ges i november. Kursansvarig: Henrik Johansson, (henrik.johansson@ki.se)

"Omics data analysis: From quantitative data to biological information" (länk till kursplan) som ges i november/december. Kursansvarig: Mattias Vesterlund, (mattias.vesterlund@ki.se)

Komplett publikationslista (mars 2023)

Kontakt:

Janne Lehtiö, Professor, Gruppledare, Janne.Lehtio@ki.se

Helena Bäckvall, PhD, Forskningskoordinator, Helena.Backvall@ki.se

Publikationer

Utvalda publikationer

Komplett publikationslista (mars 2023)

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Cancer och onkologi Cell- och molekylärbiologi Medicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)
JL
Innehållsgranskare:
Erika Rindsjö
2024-03-25