Evolution och epidemiologi för HIV och enterovirus – Jan Albert grupp

Vår forskning fokuserar på genetisk variation, evolution och epidemiologi för HIV. Vi gör liknande forskning även för enterovirus och coronavirus.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen