Neurobiologi av Smärta & Nästa Generation smärtmedicin – Saida Hadjabs grupp

Vi studerar de dynamiska transkriptionella och epigenetiska förändringarna i alla celltyper i det perifera och centrala nervsystemet på enkelcellsnivå under progressionen av långvariga smärttillstånd som kronisk smärta eller huvudvärksstörningar, och avslöjar celltypspecifika nyckelmolekylära nätverksinteraktioner som reglerar övergången från fysiologisk till patologisk nociception. Vi strävar efter att vända det cellulära tillståndet hos påverkade celler och ge remission från outhärdlig smärta.

Bilden används för att illustrera läkemedelsutveckling

Nyhetsarkiv