Forskargruppen fokuserar främst på: riskfaktorer för och konsekvenser av sjukfrånvaro i förhållande till specifika diagnoser, främst multipel skleros, trafikskador och cancer. Ett annat forskningsområde är interaktioner mellan olika aktörer i sjukdoms- och sjukskrivningsprocesser, såsom läkare, rehabkoordinatorer, andra hälsoprofessioner, patienter och Försäkringskassan. Vi gör även systematiska litteraturöversikter inom området, undervisar och sprider resultat på andra sätt.

Forskargruppen är tvärvetenskaplig och multiprofessionell och använder både kvantitativa och kvalitativa analysmetoder. Studierna baseras på data från rikstäckande register, enkätundersökningar och intervjuer och inkluderar forskningsfrågor inom försäkringsmedicin, medicin, folkhälsa, psykologi, sociologi, socialt arbete, beteendevetenskap och hälsoekonomi.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi Neurologi
EF
Innehållsgranskare:
Ann Hagerborn
2024-03-25