Beteendemedicin – Rikard Wicksells forskargrupp

Vi driver ett translationellt forskningsprogram inom området smärta med flera olika projekt

Forskningsprogram

Forskargruppen innefattar både doktorander och post-docs. Vi driver ett translationellt forskningsprogram inom området smärta med flera olika projekt för att utveckla och utvärdera:

 • effekter av beteendeinterventioner vid långvarig smärt
 • förändringsprocesser (verksamma mekanismer) i framgångsrik behandling
 • inflammatoriska processers betydelse för långvarig smärta och behandling
 • digitala interventioner
 • föräldrastödsinsatser och familjefaktorers betydelse vid pediatrisk långvarig smärta
 • prediktion och prevention av kronisk post-kirurgisk smärta hos barn och ungdomar
 • metoder för att mäta hälsa och förändringsprocesser (frågeformulär, dynamiska itembanker)

Utanför området långvarig smärta bedriver gruppen studier om påfrestning och motståndskraft (resiliens) hos personal inom intensivvården i samband med Covid-19, samt effekter av stödinsatser, inklusive chefsstöd, samtalsmetod och stresshantering.

Samarbeten

Forskningen genomförs i samarbeten med nationella och internationella grupper vid bland annat Uppsala Universitet, Örebro Universitet, Linnéuniversitetet, Göteborgs Universitet, Stanford University (USA) och KU Leuven (Belgien).

Utvalda publikationer

     Rickardsson J, Zetterqvist V, Gentili C, Andersson E, Holmstrom L, Lekander M, Persson M, Persson J,           Ljótsson B, Wicksell RK.

     Gentili C, Zetterqvist V, Rickardsson J, Holmström L, Simons LE, Wicksell RK.

     Gentili, C., Rickardsson, J., Zetterqvist, V., Simons, L. E., Lekander, M., & Wicksell, RK.

     Rickardsson, J., Zetterqvist, V., Kemani, M. K., Holmström, L., Andersson, E., & Wicksell, RK.

     Wiwe Lipsker, C., Bölte, S., Hirvikoski, T., Lekander, M., Holmström, L., & Wicksell, RK.

     Hedman-Lagerlöf M, Hedman-Lagerlöf E, Ljótsson B, Wicksell RK, Flink I, Andersson E.

     Zetterqvist V, Holmström L, Maathz P, Wicksell RK.

     Wicksell RK, Kanstrup M, Kemani MK, Holmstrom L.

     Kemani MK, Holmstrom L, Olsson GL, Wicksell RK.

     Lasselin J, Kemani M, Kanstrup M, Olsson GL, Andreasson A, Lekander M, Wicksell RK.

     Kemani M, Hesser H, Olsson GL, Lekander M, Wicksell RK.

     Wicksell RK, Kemani M, Jensen K, Kosek E, Kadetoff D, Ingvar M, Olsson GL.

     Jensen K, Kosek E, Wicksell RK, Kemani M, Olsson GL, Merle J, Kadetoff D, Ingvar M.

     Wicksell RK, Olsson GL, Hayes SC.

     Wicksell RK, Lekander M, Sorjonen K, Olsson GL.

     Wicksell RK, Melin L, Lekander M, Olsson GL.

Gruppmedlemmar

 

Doktorander

Completed

 • Jenny Rickardsson, May 8, 2020. Make friends with your pain monster: Internet-delivered acceptance- and value-based exposure in chronic pain – model and treatmentDepartment of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet.

Share of supervision reponsibility: 35%

 • Camilla Wiwe Lipsker, March 13, 2019. Children and adolescents with chronic pain: parental factors, functioning, and neurodevelopmental comorbidity. Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet.

Share of supervision reponsibility: 60%

 • Marie Kanstrup, September 22, 2017. More than pain – assessment and treatment of pain-related dysfunction in pediatric chronic pain. Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet.

Share of supervision reponsibility: 60%

 • Mike Kemani, May 22, 2015. Efficacy and processes of change in Acceptance and Commitment Therapy for chronic pain. Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet.

Share of supervision reponsibility: 60%

Ongoing

 • Johan Holmberg, Psychological factors and communication skills training in intensive care unit medical staff. Registered December 2015; half-time seminar June 10, 2019, expected thesis defense in December 2020.

 

 • Jenny Åström. The effect of inflammation on psychological co-morbidity and ACT-treatment effect in pain patients. Registered January, 2018; half-time seminar January 13, 2020; planned thesis defense November, 2021.

Post-docs

Ongoing

 • Jenny Thorsell Cederberg: Prediction and prevention of pediatric chronic post-surgical pain
 • Bianka Karshikoff: The role of inflammatory biomarkers in chronic pain and treatment

Completed

 • Helen van Ettinger-Veenstra: Brain imaging in Fibromyalgia

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen