Marklunds grupp

Marklunds lab forskar kring nervcellerna i enteriska nervsystemet (ENS). Genom att ta reda på vilka olika typer av nervceller som existerar, vilken funktion var och en har, samt hur de bildas under fosterutvecklingen hoppas gruppen kunna bidra till att förbättra diagnostik och terapi för mag- och tarmsjukdomar som vi idag har otillräcklig kunskap om. Tekniker som labbet använder inkluderar transkriptomanalys och virus-medierad genmanipulation i musmodellen.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen