Skip to main content

Institutionen för medicin, Solna

Institutionen för medicin, Solna är en av de största institutionerna vid Karolinska Institutet. Verksamheten består av grundutbildning för blivande läkare och biomedicinare, forskarutbildning och forskning, med de tre profilområdena allergi, kardiovaskulär medicin och inflammatoriska sjukdomar. 

Centrum

WT
Webb Teamet
2019-05-20
Veronica Ebbersten Lindholm