Jämlikhet och hälsopolicy (EHP) – Bo Burströms forskargrupp

Forskargruppen Jämlikhet och hälsopolicy genomför tvärvetenskapliga studier av sociala skillnader och trender över tid inom hälsa, hälsorelaterad livskvalitet, sjuklighet, dödlighet, vårdutnyttjande och sociala och ekonomiska konsekvenser av sjukdom. Forskargruppen genomför också studier om hur politiken påverkar hälsan i specifika befolkningsgrupper i olika sammanhang, med hjälp av innovativa kvantitativa och kvalitativa metoder.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi Sannolikhetsteori och statistik
Maja Rudolphson
2024-04-04