Reumatologi

Reumatologi är området inom forskning, utbildning och omvårdnad för sjukdomar som påverkar många vävnader i kroppen, till exempel brosk, ben, muskler, hud och blodkärl. Vanliga sjukdomar är bland annat artrit, myosit, systemisk lupus erythematosus (SLE), vaskulit, Sjögrens syndrom och artros. Vid avdelningen för reumatologi bedriver vi forskning kring många av de svåraste kroniskt reumatiska inflammatoriska sjukdomarna.

Grupp bild ifrån Reuma Retreat 2023.
Grupp bild ifrån Reuma Retreat 2023. Foto: Nursen Cetrez

Inom avdelningen bedriver vi forskning kring etiologi, molekylära mekanismer, behandling och utfall av många av de svåraste kroniskt reumatiska inflammatoriska sjukdomarna. Forskningen är translationell och spänner från molekylärbiologi till klinisk forskning, med flera grupper av oberoende men samarbetande forskare som arbetar mot ett gemensamt mål.

Vår strategi är att nyttja de unika och stora patientgrupper som vi kan följa longitudinellt inom kliniken, och därmed dra fördel av patienter och patientmaterial inom forskningen. Denna kliniska utfalls- och behandlingsbaserade forskning kombinerar vi med omfattande biomedicinsk och djurexperimentell forskning som vi bedriver på vårt forskningslaboratorium på centret för molekylär medicin (CMM).

Vi har även en aktiv enhet för kliniska prövningar (KFE) och ett nära samarbete med epidemiologer inom avdelningen för klinisk epidemiologi (KEP). En enhet för klinisk forskning finns vid Centrum för reumatologi (CFR). Tillsammans har vi skapat breda internationella nätverk och är aktivt involverade i olika nationella och internationella forskningsprojekt för reumatologisk och immunologisk forskning.

Vår forskning

(Länkar till gruppernas presentationer läggs till allteftersom sidorna skapas. För kontaktuppgifter till gruppledarna, använd sökfunktionen överst på denna sida.)

Forskargrupp Liv Eidsmo

Forskargrupp Helena Erlandsson Harris: HMGB1 som en mediator av kronisk inflammatorisk ledsjukdom.

Forskargrupp Carmen Gerlach: Diversitet inom T-cellsimmunförsvaret, T-cells minne.

Forskargrupp Charlotte Hedin: Luminal gastroenterologi

Forskargrupp Per-Johan Jakobsson: Kronisk inflammation med fokus på reumatologi och cancer.
- Team Alexandersson
- Team Jakobsson: Translationell inflammationsforskning.
- Team Réthi: Translationell Forskning i Reumatoid Artrit.
- Team Padyukov: Genetik för autoimmuna sjukdomar
- Team Parodis: Klinisk och translationell forskning inom lupus och autoimmunitet.

Forskargrupp Vivianne Malmström: Specifika immunreaktioner och deras roll vid reumatisk sjukdom.
- Team Grönwall: B celler och autoantikroppar i reumatisk sjukdom.

Forskargrupp Michael Sundström: Translationell medicinsk forskning inom kroniska inflammatoriska sjukdomar.

Forskargrupp Elisabet Svenungsson: SLE/APS/Vaskulit gruppen.

Forskargrupp Fredrik Wermeling: CRISPR-baserad identifiering av läkmedelsmål vid cancer och autoimmunitet.

Forskargrupp Marie Wahren-Herlenius: Autoimmunitet och cancer.

Kontakta avdelningen

Organisatorisk tillhörighet: Avdelningen för reumatologi hör till institutionen för medicin, Solna (MedS).

Administrativt stöd: Är du anställd på, anknuten till, eller har ett ärende kopplat till avdelningen är du välkommen att vända dig till avdelningens administratör.

Profile image

Per-Johan Jakobsson

Avdelningschef, professor, specialistläkare
Profile image

Stina Nordman

Avdelningsadministratör/samordnare
PJ
Innehållsgranskare:
2024-05-15