Akut myeloid leukemi (AML) – Julian Walfridssons forskargrupp

Akut myeloid leukemi (AML) är en aggressiv blodsjukdom med dålig prognos. Det finns därför ett stort medicinskt behov av att uppnå ökad förståelse för vilka faktorer som driver sjukdomen och att utveckla effektiva och riktade behandlingar med acceptabla biverkningar.

Om vår forskning

Huvudfokus för vår forskning är att identifiera faktorer och signaleringsvägar som representerar potentiella läkemedelsmål i AML och att få en ökad förståelse för de molekylära mekanismerna som bidrar till sjukdomen. Med denna målsättning använder vi funktionella genomiska tekniker, in vivo-modeller, patientmaterial och diverse cell- och molekylärbiologiska tekniker.

Läs mer om gruppens forskning på den engelska sidan.

Publikationer

Utvalda publikationer