Inflammation och cancer i magtarmkanalen – Backman forskargrupp

Backman forskargrupp har ett starkt fokus på förebyggande av tidig cancer i magtarmkanalen på grund av ärftliga, inflammatoriska eller metaboliska faktorer.

Om vår forskning

Gruppen har ett starkt fokus på förebyggande av tidig cancer i matsmältningskanalen på grund av ärftliga, inflammatoriska eller metaboliska faktorer. Gruppen utför studier både ur ett epidemiologiskt och kliniskt perspektiv, inklusive läkemedelsprövningar. Vi genomför högkvalitativa studier av utvecklingen och utfallet hos högriskindivider för GI-cancer beroende på ärftliga faktorer eller GI-inflammation (inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)). Andra forskningsintressen inkluderar övergången från barn- till vuxenvård vid inflammatorisk tarmsjukdom samt teknisk utveckling inom endoskopi för tidig och exakt upptäckt av lesioner med artificiell intelligens och även aspekter av folkhälsa.

Gruppen består av kliniker och epidemiologer och har tillgång till forskningssjuksköterskor vid Ersta sjukhus och Karolinskas enhet för kliniska prövningar. Vi har flera samarbeten med andra grupper vid KI, KTH och SUS samt ett stort nationellt och internationellt nätverk. 

Läs mer om gruppen och vår forskning på den engelska sidan.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Adam Carstens

Anknuten till Forskning

Izabella Janczewska

Anknuten till Forskning
Nyckelord:
Cancer och onkologi Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Gastroenterologi Immunologi inom det medicinska området Medicinsk genetik
AB
Innehållsgranskare:
Karin Vikström
2024-04-25