Stephan Mielkes grupp

Our lab works with translational questions inbetween basic research and clinical care in the field of cell- and gene therapy with a strong focus on cancer.

Vår forskning

Stamcellstransplantation har varit en väletablerad behandling under årtionden, men på senare tid har behandling med avancerad cellbaserad immunterapi blivit en av grundpelarna inom cancerbehandling utöver kirurgi, strålbehandling, kemoterapi och riktad terapi. I synnerhet har utvecklingen kring CAR T cellsterapi accelererat fältet dramatiskt och detta är bara början på en ny våg av flertalet nya avancerade läkemedelsterapier (ATMPs) inom cancerbehandling. Den senaste utvecklingen av mRNA-vaccin mot COVID-19 har i hög grad även bidragit till att driva den immunologiska forskningen framåt i utvecklingen av nya behandlingar inom detta område.

Vår forskargrupp är kopplad till den JACIE-ackrediterade medicinska enheten för cellterapi och allogen stamcellstransplantation i Huddinge (ME CAST). Detta är en del av ett ännu större USVE (Universitetssjukvårdsenhet) vid Karolinska Universitetssjukhuset som täcker områdena GMP-produktion, oligonukleotidterapi och exosomer. Vi är kopplade till SWECARNET, Sveriges kompetensnätverk för CAR T-celler och Karolinskas ATMP-center som är under utveckling. 

Följande projekt ingår i vår forskning:

Projekt 1: Kartläggning av effekt, toxicitet och resistensmekanismer av CAR T-cellsterapi.

Projekt 2: Sjukhusbaserad ATMP-produktion inom cancervården.

Projekt 3: Utveckling av immunterapi mot äggstockscancer.

Projekt 4: Genterapi för sicklecellsanemi.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Vår forskning i media

Karolinska satsar på ATMP center

https://www.dagensmedicin.se/vardens-styrning/vardutveckling/karolinska-satsar-pa-atmp-center/ 

Regioner satsar på ATMP

https://www.lif.se/event/_/enskilda-event/20232/1/regioner-satsar-pa-atmp/

Nytt centrum ska utveckla läkemedel som botar cancer

https://www.gp.se/nyheter/sverige/nytt-centrum-ska-utveckla-lakemedel-som-botar-cancer-.eee4e439-d7e1-4b5d-a7c4-4b3e0ba6c399 - only in Swedish

Vi har något alldeles extra här på Campus Flemingsberg

https://www.karolinskahospital.com/news/we-have-something-truly-special-here-at-campus-flemmingsberg/ - only in English

”Vi ser en dramatisk utveckling"

https://www.lakemedelsvarlden.se/cell-och-genterapier/

Nytt centrum ska stärka samverkan mellan forskning, tillverkning och behandling inom ATMP

https://onkologisktidskrift.se/sjukdomar/587-nytt-centrum-ska-staerka-samverkan-mellan-forskning-tillverkning-och-behandling-inom-atmp.html

Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset stärker sitt engagemang inom avancerad cell-, gen- och vävnadsterapi

https://www.karolinskahospital.com/news/karolinska-institutet-and-karolinska-university-hospital-strengthen-their-commitment-in-advanced-cell-gene-and-tissue-therapies-by-establishing-karolinska-atmp-centre/ - only in English

Avancerade terapier på frammarsch – ”Utmaningarna är stora”

https://www.lifesciencesweden.se/article/view/1070889/avancerade_terapier_pa_frammarsch_utmaningarna_ar_stora

Ny cancerbehandling väcker hopp

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-cancerbehandling-vacker-hopp-kan-bota-de-som-inte-gick-att-bota-tidigare

Framtidens cell- och genterapi är preventiv

https://framtidenslakemedel.se/2021/02/24/framtidens-cell-och-genterapi-ar-preventiv/

”Cellerna får glasögon för att lättare se tumören”

https://ssci.se/sv/aktuellt/cellerna-f-r-glas-gon-f-r-att-l-ttare-se-tum-ren

Karolinska först ut med CAR-T cellterapi

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2019/10/karolinska-forst-ut-med-car-t-cellsterapi/

”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska”

https://blodcancerforbundet.se/aktuellt/nyheter/vi-valkomnar-ny-internationell-satsning-for-utveckling-av-cancerterapier-pa-karolinska/