Internetförmedlad KBT för barn och ungdomar med funktionella buksmärtor och ungdomar som självskadar – Brjánn Ljótssons forskargrupp

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykologisk behandling som har visat effektivitet för både psykiatriska och somatiska tillstånd. Tyvärr är KBT svårtillgängligt för de som lider av dessa tillstånd.

Logicboard

Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdomar med funktionella buksmärtor och ungdomar som självskadar

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykologisk behandling som har visat effektivitet för både psykiatriska och somatiska tillstånd. Tyvärr är KBT svårtillgängligt för de som lider av dessa tillstånd. Det finns flera förklaringar till detta, det finns för få psykologer som kan genomföra KBT-behandlingar, många tillstånd kräver dessutom specialiserade kunskaper, och tillgången till KBT varierar mycket i landet. Sedan slutet av 90-talet har det pågått intensiv forskning i Sverige där man prövat internet-förmedlad KBT (IKBT) för många av de tillstånd där KBT redan visat sig fungera. Forskningen har varit framgångsrik och visat mycket goda effekter för t.ex. depressions-, ångest- och smärttillstånd. Forskargruppsledare Brjánn Ljótsson var med och startade Internetpsykiatrienheten 2007 där fler än 3000 patienter sedan dess genomgått behandling för ångest och depression. Ljótsson disputerade 2011 på IKBT för irritable bowel syndrome (IBS).

Forskargrupp Ljótsson fortsätter detta arbete genom att idag studera effekten av IKBT för barn och ungdomar med IBS och andra funktionella buksmärtor samt IKBT inriktad på förbättrad emotionsreglering för ungdomar som självskadar. Forskargruppen undersöker också om KBT i grupp kan hjälpa vuxna som självskadar samt de långsiktiga effekterna av självskadebeteenden. Läs mer om dessa forskningsprojekt på gruppens engelska hemsida.

Föräldrastöd vid diabetes typ 1

Ett forskningsprojekt pågår på Karolinska Universitetssjukhuset för att utveckla metoder för att bättre stötta föräldrar i vardagslivet med diabetes typ 1. Ett viktigt mål är att stärka samarbetet med barnet runt egenvårdsrutinerna.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign) (Samhällsvetenskapliga aspekter under 50803) Psykiatri Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) Tillämpad psykologi
BL
Innehållsgranskare:
Johanna Olsson
2024-04-24