Klinisk psykologi – Ata Ghaderis forskargrupp

Vår forskargrupp har som forskningsområde att förstå, förebygga och utveckla behandlingar av olika ätstörningar (t.ex. anorexia nervosa, bulimia nervosa och hetsätningstörning).

-
- Foto: -

Klinisk psykologi: Etiologi, prevention och behandling av ätstörningar

Klinisk psykologi kan beskrivas som ett område inom psykologin som kännetecknas av en integration av vetenskap och klinisk praxis för att förstå uppkomsten av psykiska problem samt skapa effektiva metoder för att förebygga och behandla dem.

Psykologisk bedömning och behandling är i centrum för klinisk psykologi.

Huvudfrågorna i vår forskargrupp handlar om att förstå, förebygga och utveckla behandling för ätstörningar (t.ex. anorexia nervosa, bulimia nervosa och hetsätningstörning).

Exempel på studier inom vårt ämnesområde är: A) Grundläggande mekanismer (perception och kognition) som är inblandade i normal så väl som patologisk kroppsuppfattning, B) missnöje med kroppen och dess behandling via imagery och andra tillvägagångssätt inklusive kognitiv beteendeterapi, C) ätstörningar vid  bariatrisk kirurgi, D) upptäckt, hantering och behandling av ätstörningar inom primärvården, E) hinder för att söka psykologisk behandling vid ätstörningar, och F) prevention av fetma.

Forskningsprojekt

 • Prevention av ätstörningar genom optimering av skyddsfaktorer såsom självmedkänsla, acceptans, intuitivt ätande, etc.
 • Ätstörningar bland män och sexuella minoriteter
 • Uppmärksamhetens betydelse i focus på detaljer och perception av storlek (inklusive perception av kroppen)
 • “Imagery rescripting” för behandling av kroppsmissnöje
 • Stört ätande, psykisk och fysisk ohälsa bland idrottare
 • Icke-olycksrelaterat våld inom idrott: länk till stört ätande och annan ohälsa

Några exempel på samarbetsprojekt med andra forskargrupper:

 • Emotionsregleringens roll i behandling av ätstörningar
 • Comprehensive risk evaluation for anorexia nervosa in twins (CREAT)
 • Vägledd självhjälp i behandling av ätstörningar inom offentlig vård
 • Prevention av depression och ångest hos skolbarn
 • Meta-kognitioners roll i utveckling av färdigheter vid kognitiv beteendeterapi
 • Navigator ACT för föräldrar med barn som har funktionshinder
 • Transforming Obesity Prevention for CHILDren (TOPCHILD) Collaboration
 • SUN: the Sustainable UNiversity life study. A cohort study of risk factors for mental health problems and pain in university students.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen