Kolorektal kirurgi

This page in English

Gruppen kommer från kirurgisk verksamhet inom nedre mag-tarmkanalen (tunntarm, tjocktarm, ändtarm samt analkanalen). Fokus är främst cancerforskning, med en multidisciplinär approach inkluderande kirurgi, strålbehandling och övrig onkologisk behandling. Gruppen bedriver såväl epidemiologisk-, klinisk behandlings- som experimentell forskning och ingår i KI-cancer nätverket för kolorektal cancer (KICK). Målsättningen är att vår forskning ska medföra minskat insjuknande och ett längre liv hos de människor som drabbas av sjukdomar i dessa organ.