Annika Sjövall

Annika Sjövall

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: annika.sjovall@ki.se
Besöksadress: Elite Hotell, plan 2, Eugeniavägen 6, 17176 Stockholm
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Kolorektalkirurgi, 171 76 Stockholm

Forskningsbeskrivning

 • Annika Sjövall är kolorektalkirurg på Karolinska Universitetssjukhuset och
  arbetar deltid som processledare för kolorektalcancerprocessen på Regionalt
  Cancercentrum samt på Centrum för Cancerrehabilitering, där hon startat en
  mottagning för bäckencancerrehabilitering. Annika disputerade 2007 med en
  avhandling om koloncancer och hennes fortsatta forskning är fokuserad på
  olika aspekter av kolorektalcancer. De egna projekten har på senare år
  framför allt riktats mot funktionsproblem efter behandling av
  kolorektalcancer. Annika har också flera pågående internationella
  samarbetsprojekt med jämförelser av resultat mellan nordiska länder och
  övriga världen.
  Sedan några år är en stor del av Annikas forskning inriktad på
  rehabilitering efter cancer i lilla bäckenet.
  Annika driver också ett forskningsprojekt kring bred genetisk testning av
  biopsier av kolorektalcancer för att öka den diagnostiska informationen och
  därmed kunna individualisera behandlingsstrategin.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • Docent, kirurgi, Karolinska Institutet, 2016
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2007
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1991

Handledare

 • Emma Rosander, Aspects of locally advanced colon cancer, 2015
 • Richard Bernhoff, Coloncancer- aspects on surgical treatment and Complete Mesocolic Excision

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI