Stockholm III - forskningsstudie om rektalcancer

Stockholm III är en randomiserad multicenterstudie avseende värdet av olika strålbehandlingsmodeller vid primärt operabel rektalcancer.

Patienterna randomiseras till en av följande armar:

  1. Preoperativ strålbehandling 5x5 Gy med operation inom 1 vecka
  2. Preoperativ strålbehandling 5x5 Gy med operation efter 4-8 veckor
  3. Preoperativ strålbehandling 25x2 Gy med operation efter 4-8 veckor

Inklusionskriterier:

Primärt operabel px-verifierad rektalcancer utan tecken till fjärrmetastaser där operation planeras med abdominellt ingrepp.

Prövningsledare

Profile image

Anna Martling

Professor/Överläkare

www.clinicaltrials.gov NCT00904813

Publikationer

Optimal fractionation of preoperative radiotherapy and timing to surgery for rectal cancer (Stockholm III): a multicentre, randomised, non-blinded, phase 3, non-inferiority trial.
Erlandsson J, Holm T, Pettersson D, et al
Lancet Oncol. 2017 Feb;18(3):336-46 

Interim analysis of the Stockholm III trial of preoperative radiotherapy regimens for rectal cancer.
Pettersson D, Cedermark B, Holm T, Radu C, Påhlman L, Glimelius B, et al
Br J Surg 2010 Apr;97(4):580-7

Impaired postoperative leucocyte counts after preoperative radiotherapy for rectal cancer in the Stockholm III Trial.
Pettersson D, Glimelius B, Iversen H, Johansson H, Holm T, Martling A
Br J Surg 2013 Jun;100(7):969-75

Tumour regression in the randomized Stockholm III Trial of radiotherapy regimens for rectal cancer.
Pettersson D, Lörinc E, Holm T, Iversen H, Cedermark B, Glimelius B, et al
Br J Surg 2015 Jul;102(8):972-8; discussion 978

Lilian Pagrot
2023-11-22