Caroline Nordenvall

Caroline Nordenvall

Anknuten till Forskning | Docent
Besöksadress: Elite Hotell, plan 2, Eugeniavägen 6, 17176 Stockholm
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Kolorektalkirurgi, 171 76 Stockholm

Om mig

 • Forskargruppsledare för gruppen Kolorektal kirurgi [1]
  Examina
  2006 Läkarexamen, Karolinska Institutet
  2010 PhD, Karolinska Institutet
  2016 Specialist i kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset
  2016 Docent, Karolinska Institutet
  [1] https://ki.se/mmk/kolorektal-kirurgi

Forskningsbeskrivning

 • Caroline Nordenvall arbetar som kolorektalkirurg inom
  Kolorektalcancerflödet, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset.
  Nordenvall började forska vid Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och
  Biostatistik, KI, 2002 och försvarade sin avhandling om riskfaktorer för
  kolorektal och analcancer 2010. Därefter anslöt hon sig till Forskargruppen
  i Kolorektalkirurgi vid MMK och har fortsatt sin forskning finansierad av bla
  två fellowships (SSMF, Ihre fellowship) och Klinisk forskartjänst (Region
  Stockholm). Hennes fokusområden är kirurgisk behandling av inflammatorisk
  tarmsjukdom (IBD) och kolorektalcancer. Hon tycker att det är otroligt
  stimulerande att få kombinera forskning och klinik och är alltid nyfiken
  på nya projekt.
  *IBD*
  Genom nationella och internationella epidemiologiska studier har Nordenvall
  studerat den kirurgiska behandlingen av patienter med IBD. Hennes forskning
  har bla visat att mindre än hälften av patienter som kolektomerats
  genomgår rekonstruktiv kirurgi, vilket har resulterat i CRUISE-studien
  (Colectomy and Reconstruction in Ulcerative colitis In Sweden and England
  study) som Nordenvall är PI för. CRUISE-studien är en multicenterstudie i
  samarbete med Linköping, Göteborg, St Marks Hospital och Univeristy
  Hospitals Birmingham. Syftet med studien är att för första gången
  prospektivt jämföra två olika kirurgiska metoder vid rekonstruktiv kirurgi
  (ileorektalanastomos och bäckenreservoar). I samarbete med docent Jenny
  Mjösberg bedrivs CIM-IBD studien med immunologiska analyser av IBD-resektat.
  Nordenvall är även medlem i styrgruppen för SWIBREGoch Stockholms
  representant för Nationella arbetsgruppen för IBD (NAG-IBD).
  *Kolorektalcancer*
  Det andra intresseområdet är kolorektalcancer. Nordenvall bedriver kliniska
  studier på avancerad koloncancer, analcancer och sequelen efter
  rektalcancerbehandling. Dessutom är hon med i styrgruppen för CRCBaSe
  (kvalitetsregistret för kolorektalcancer länkat till nationella register)
  och bedriver registerbaserade studier inom megalänkningen
  https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/tjocktarm-andtarm-och-anal/tjock--och-andtarm/kvalitetsregister/forskning/forskningsdatabas/
  [1]. Sedan två år tillbaka bedrivs translationella studier på patienter
  med koloncancer och metastaserad kolorektalcancer där syftet är att studera
  immunförsvarets inverkan på sjukdom, behandlingssvar och prognos.
  [1] https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/tjocktarm-andtarm-och-anal/tjock--och-andtarm/kvalitetsregister/forskning/forskningsdatabas/

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Docent, kirurgi, Karolinska Institutet, 2016
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2010
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2006

Handledare

 • Cecilia Merk, 2022
 • Malin Ljunggren, Metastatic colorectal cancer - identifying the patients that receive and benefit from treatment with curative intent, https://ki.se/en/people/malin-ljunggren, 2021
 • Mehrnoosh Shahrivar, Aspirin use, genetic profile and prognosis in patients with colorectal cancer, https://ki.se/en/people/mehrnoosh-shahrivar, 2020
 • Louise de la Motte, Sequele after multimodal treatment of rectal cancer, 2019
 • Petri Rantanen, On the clinical evaluation of morhology related and other risk factors in colorectal cancer patients, 2014

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI