Caroline Nordenvall

Caroline Nordenvall

Anknuten till Forskning | Docent
Besöksadress: Elite Hotell, plan 2, Eugeniavägen 6, 17176 Stockholm
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Kolorektalkirurgi, 171 76 Stockholm

Om mig

 • Forskargruppsledare för gruppen Kolorektal kirurgi [1]
  Examina
  2006 Läkarexamen, Karolinska Institutet
  2010 PhD, Karolinska Institutet
  2016 Specialist i kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset
  2016 Docent, Karolinska Institutet
  [1] https://ki.se/mmk/kolorektal-kirurgi

Forskningsbeskrivning

 • Caroline Nordenvall arbetar som kolorektalkirurg inom
  Kolorektalcancerflödet, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset.
  Nordenvall började forska vid Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och
  Biostatistik, KI, 2002 och försvarade sin avhandling om riskfaktorer för
  kolorektal och analcancer 2010. Därefter anslöt hon sig till Forskargruppen
  i Kolorektalkirurgi vid MMK och har fortsatt sin forskning finansierad av bla
  två fellowships (SSMF, Ihre fellowship) och Klinisk forskartjänst (Region
  Stockholm). Hennes fokusområden är kirurgisk behandling av inflammatorisk
  tarmsjukdom (IBD) och kolorektalcancer. Hon tycker att det är otroligt
  stimulerande att få kombinera forskning och klinik och är alltid nyfiken
  på nya projekt.
  *IBD*
  Genom nationella och internationella epidemiologiska studier har Nordenvall
  studerat den kirurgiska behandlingen av patienter med IBD. Hennes forskning
  har bla visat att mindre än hälften av patienter som kolektomerats
  genomgår rekonstruktiv kirurgi, vilket har resulterat i CRUISE-studien
  (Colectomy and Reconstruction in Ulcerative colitis In Sweden and England
  study) som Nordenvall är PI för. CRUISE-studien är en multicenterstudie i
  samarbete med Linköping, Göteborg, St Marks Hospital och Univeristy
  Hospitals Birmingham. Syftet med studien är att för första gången
  prospektivt jämföra två olika kirurgiska metoder vid rekonstruktiv kirurgi
  (ileorektalanastomos och bäckenreservoar). I samarbete med docent Jenny
  Mjösberg bedrivs CIM-IBD studien med immunologiska analyser av IBD-resektat.
  Nordenvall är även medlem i styrgruppen för SWIBREGoch Stockholms
  representant för Nationella arbetsgruppen för IBD (NAG-IBD).
  *Kolorektalcancer*
  Det andra intresseområdet är kolorektalcancer. Nordenvall bedriver kliniska
  studier på avancerad koloncancer, analcancer och sequelen efter
  rektalcancerbehandling. Dessutom är hon med i styrgruppen för CRCBaSe
  (kvalitetsregistret för kolorektalcancer länkat till nationella register)
  och bedriver registerbaserade studier inom megalänkningen
  https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/tjocktarm-andtarm-och-anal/tjock--och-andtarm/kvalitetsregister/forskning/forskningsdatabas/
  [1]. Sedan två år tillbaka bedrivs translationella studier på patienter
  med koloncancer och metastaserad kolorektalcancer där syftet är att studera
  immunförsvarets inverkan på sjukdom, behandlingssvar och prognos.
  [1] https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/tjocktarm-andtarm-och-anal/tjock--och-andtarm/kvalitetsregister/forskning/forskningsdatabas/

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

 • Swedish Research Council
  1 January 2024 - 31 December 2026
 • Hur är den kirurgiska handläggningen av patienter med ulcerös kolit i Sverige och Finland?
  Martin Rind
  1 January 2018 - 31 December 2018
 • Hur är den kirurgiska handläggningen av patienter med ulcerös kolit i Sverige och Finland?
  Bengt Ihre Foundation
  1 January 2018 - 31 December 2018
 • Restorative surgery in patients with ulcerative colitis, register comparison studies and a multicentre international study
  KI fonder
  1 January 2018 - 31 December 2019
 • The surgical treatment of patients with inflammatory bowel disease
  Bengt Ihre Research Fellowship
  1 January 2017 - 31 December 2018
 • Hur påverkar den kirurgiska behandlingen av IBD progressen av PSC och vice versa?
  Ruth och Richard Julins fond
  1 January 2017 - 31 December 2017
 • Hur är den kirurgiska handläggningen av patienter med ulerös kolit i Sverige och England?
  Bengt Ihre´s fond
  1 January 2017 - 31 December 2017
 • Hur är den kirurgiska handläggningen av patienter med ulcerös kolit i olika länder?
  MagTarmfonden
  1 January 2016 - 31 December 2016
 • Hur är den kirurgiska handläggningen av patienter med ulcerös kolit i olika länder?
  KI fonder
  1 January 2016 - 31 December 2017
 • Komplikationer i samband med behandling för sköldkörtelcancer
  Serafimerlasarettet
  1 January 2015 - 31 December 2015
 • Komplikationer i samband med behandling för sköldkörtelcancer
  Martin Rinds Stiftelse
  1 January 2014 - 31 December 2014
 • Komplikationer i samband med behandling för sköldkörtelcancer
  Serafimerlasarettet
  1 January 2014 - 31 December 2014
 • Skadepanorama och bestående men, med fokus på skallskador, efter cykelolyckor hos cyklister med och utan hjälm
  Martin Rinds Stiftelse
  1 January 2014 - 31 December 2014
 • Hur går det för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom efter att man opererat bort tjocktarmen (kolektomi)?
  Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
  1 January 2013 - 31 December 2014
 • Mortalitet och morbiditet efter kolektomi hos patienter med ulcerös kolit och Mb Crohn
  Stiftelsen Serafimerlasarettet
  1 January 2013 - 31 December 2013
 • Skadepanorama och bestående men, med fokus på skallskador, efter cykelolyckor hos cyklister med och utan hjälm
  Tornspiran
  1 January 2013 - 31 December 2013
 • Mortalitet och morbiditet efter kolektomi hos patienter med ulcerös kolit och Mb Crohn
  KI fonder
  1 January 2013 - 1 January 2013
 • Mortaliteten efter akut och elektiv kolektomi hos patienter med Mb Crohn och ulcerös kolit
  Bengt Ihre
  1 January 2012 - 31 December 2012
 • Mortaliteten efter akut och elektiv kolektomi hos patienter med Mb Crohn och ulcerös kolit
  Tornspiran
  1 January 2012 - 1 January 2012

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Docent, kirurgi, Karolinska Institutet, 2016
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2010
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2006

Handledare

 • Emelie Wiktorsson, 2024
 • Sol Erika Boman, 2023
 • Emma Rosander, 2023
 • Ida Hed Myrberg, 2023
 • Erik Lundqvist, 2022
 • Erik Hallqvist Osterman, 2022
 • Cecilia Merk, 2022
 • Oda Rosvall, 2021
 • Malin Ljunggren, Metastatic colorectal cancer - identifying the patients that receive and benefit from treatment with curative intent, https://ki.se/en/people/malin-ljunggren, 2021
 • Mehrnoosh Shahrivar, Aspirin use, genetic profile and prognosis in patients with colorectal cancer, https://ki.se/en/people/mehrnoosh-shahrivar, 2020
 • Louise de la Motte, Sequele after multimodal treatment of rectal cancer, 2019
 • Karin Westberg, 2019
 • Anton Risto, 2019
 • Aiva Båve Lundgren, 2018
 • Caroline Weibull, 2018
 • Maximilian Zoltek, 2017
 • Naseer Baloch, Perineal healing following abdominoperineal resection for rectal and anal cancer, 2017
 • Emil Pienowski, Aspects of low anterior resection syndrome
 • prevalence, risk factors and treatment, 2017
 • Evelyne Zibung, Bicycle trauma and its consequences, 2015
 • Emma Rosander, Aspects of locally advanced colon cancer, 2015
 • Petri Rantanen, On the clinical evaluation of morhology related and other risk factors in colorectal cancer patients, 2014

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI