Mirna Abraham Nordling

Mirna Abraham Nordling

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Elite Hotell, plan 2, Eugeniavägen 6, 17176 Stockholm
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Kolorektalkirurgi, 171 76 Stockholm

Om mig

 • Docent i kirurgi, Karolinska Institutet

  Arbetar som överläkare i kirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset

   

 • Forskningsöversikt

  Mirna Abraham Nordling arbetar som kolorektalkirurg inom Kolorektalcancerflödet, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset.

  Hennes fokusforskningsområde är studier som utgör en ansats för att förstå och förbättra kolorektalcancerbehandling, eftervård samt att förhindra svåra komplikationer som låg främre resektionssyndrom (LARS)/tarmdysfunktion och anastomosläckage.

  Kolorektalcancer är en av de vanligaste cancerformerna hos både könen. Behandlingen har förbättrats avsevärt de senaste decennierna. Trots framstegen kan patienter få allvarliga komplikationer som låg främre resektionssyndrom (LARS)/tarmdysfunktion och läckage vid tarmkoppling (anastomos) efter canceroperationen. En nyligen publicerad randomiserad studie från vår grupp där vi undersökte behandlingsmetoder för LARS, visade att vattensköljning/transanalirrigation (TAI) minskar LARS symptom och ökar livskvaliteten. Mirna Abraham Nordling var PI för denna TAI-studien som var en multicenterstudie i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset (A Randomized Controlled Clinical Trial of Transanal Irrigation Versus Conservative Treatment in Patients With Low Anterior Resection Syndrome After Rectal Cancer Surgery. Ann Surg. 2023 Jan).

   

 • Aktuella studier handlar om: 

 • Kan TAI vara en långsiktig hållbar behandling av LARS och ge ökad livskvalitet? Är det någon skillnad mellan olika anastomos typer (hur tarmändarna sys ihop) med avseende på läckage och tarmdysfunktion? Utvärdering av de olika anastomosmetoderna och deras påverkan på tarmfunktion och anastomosläckage. Kan man prediktera LARS och anastomosläckage redan innan operation?

   

Forskningsbeskrivning

 • Handledning doktorander

  1. Huvudhandledare: Mahmood Mahmood, disputation 2024
  2. Huvudhandledare: Emil Pieniowski, disputation 2022
  3. Bihandledare: Naseer Baloch, disputation 2021
  4. Bihandledare: Erik Rollvén, disputation 2017

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2024-2027

Examina och utbildning

 • Docent, Kirurgi, Karolinska Institutet, Karolinska Institute, 2013
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2008
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2001

Handledare

 • Emil Pienowski, Aspects of low anterior resection syndrome
 • prevalence, risk factors and treatment, 2017
 • Mahmood Mahmood
 • Pieniowski Emil
 • Baloch Naseer
 • Rollven Erik

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI