Anna Martling

Anna Martling

Professor/Överläkare | Docent
E-postadress: anna.martling@ki.se
Telefon: +46852482725
Besöksadress: Elite Hotell, plan 2, Eugeniavägen 6, 17176 Stockholm
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Kolorektalkirurgi, 171 76 Stockholm

Om mig

 • Anna Martling är professor i kirurgi vid Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige. Hon försvarade sin avhandling om ändtarmscancer 2003, blev certifierad kirurg 2004, docent 2009. 2014 blev Martling professor i kirurgi. Sedan 2019 innehar hon tjänsten som dekan vid Karolinska Institutet, Stockholm.

  Sedan 2008 leder hon forskargruppen och ansvarar för forskningsområdet kolorektalkirurgi med särskilt fokus på kliniska-, translationella och epidemiologiska studier av kolorektal cancer. Ett särskilt intresse för Martlings forskargrupp har varit prediktiva och prognostiska biomarkörer, acetylsalicylsyra, strålbehandling, tidpunkt för operation och utveckling av nya kirurgiska tekniker. Anna Martling har lyckats integrera forskargruppens arbete fullt ut i kliniken och har skapat en unik kreativ och akademisk kultur som stödjer högkvalitativ klinisk forskning. Hennes forskning har fått ett flertal priser. 2013 fick Anna Martling Svensk Kirurgisk förenings Stora Forskningspris. 2021 fick hon priset Årets cancerforskare av Cancerfonden.

  Hon anses vara en världsledande expert inom sitt område och är en frekvent föreläsare i Sverige och utomlands. Professor Martling är hedersledamot vid Royal College of Surgeon of England (FRCS), American Colleges of Surgeons (FACS) och American Society of Colorectal Surgeons (FASCRS). Professor Martling är ordförande i Swedish Colorectal Cancer Study Group, som är ett nationellt forskningsnätverk för kolorektal cancer i Sverige. Mellan 2015-2018 var hon ordförande i European Society of ColoProctologys (ESCP:s) programkommitté och ansvarig för det vetenskapliga programmet för ESCP:s årliga möte. Sedan 2020 är professor Martling koordinerande ordförande för arbetsgruppen för implementering av precisionsmedicin i vården i Region Stockholm. Anna Martlings forskning finansieras av Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Radiumhemmets forskningsfonder, KI och Region Stockholm. 2014 mottog hon Vetenskapsrådets dittills största bidrag för klinisk behandlingsforskning på 25 miljoner kronor.

  Angelägna frågor

  Vi på Karolinska Institutet (KI) måste gemensamt skapa en stimulerande och forskningsfaciliterande miljö som möjliggör en världsledande grundvetenskaplig-, translationell-, och klinisk forskning och som tillsammans skapar värde genom att bidra med kunskap om livet och som förbättrar människors hälsa. En viktig komponent i detta är införandet av det som har kommit att kallas precisionsmedicin. Genom att driva detta projekt i samverkan mellan KI, SciLifeLab, Karolinska Universitetssjukhuset och Region Stockholm hoppas vi kunna uppnå att viktiga medicinska framsteg, nya rön och teknologier kan implementeras i vården och skapa mer precisa, individualiserade diagnostiker och terapier i absolut framkant. En annan viktig komponent för att uppnå detta är att vi gemensamt skapar förutsättningar för lagring, bearbetning, integrering och analys av stora mängder komplexa data, vilket bidrar till utvecklandet av precisionsmedicin men även möjliggör secondary use av hälsodata för forskning.

  KI står samtidigt inför nya utmaningar men också betydande möjligheter i och med de stora förändringarna av sjukvårdsstrukturen inom Region Stockholm. Det är då av yttersta vikt att det medicinska universitetet KI är aktivt och delaktigt i de förändringar som vi står inför och tillvaratar tillfället att bygga en excellent forskning- och utbildningsmiljö för framtiden där forskning och utbildning är integrerade och naturliga delar av vårt sjukvårdssystem på alla nivåer, oavsett driftsform och vårdgivare.

  Akademiska priser och utmärkelser
  2023 Honorary Fellow of European Society of Coloproctology (FESCP)

  2023 Honorary Fellow of American College of Surgeons (FACS)

  2022 Honorary Fellow of Royal College of Surgeons of England (FRCS)

  2021 Årets Cancerforskare, Cancerfonden

  2020 Honorary Fellowship of American Society of Colon and Rectal Surgeons (FASCRC)

  2019 Tarmcancerpriset, ILCO

  2019 Med dr Axel Hirsch Pris, Karolinska Institutet 2018 Hilda och Alfred Erikssons pris, Kungliga Vetenskaps Akademin

  2017 Marc-Claude Marti Lecture, Villars, Schweiz

  2016 Årets Lennanderföreläsare, Svenska Läkaresällskapet

  2015 The Edward Wilson Lecture, Sydney, Australia

  2013 Svensk Kirurgisk Förenings Stora Forskarpris

Forskningsbeskrivning

 • Ansvarig huvudprövare (PI) för forskningsstudierna ALASCCA och CITCCA

Utvalda publikationer

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Professor/Överläkare, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2014-

Examina och utbildning

 • Docent, Kirurgi, Karolinska Institutet, 2009
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, INST F KIRURGISK VETENSKAP (K3), Karolinska Institutet, 2003
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1994

Uppdrag

 • Forskargruppsledare, CITCCA - CIrculating Tumour DNA in Colorectal CAncer, Karolinska Institute, 2020-
 • Forskargruppsledare, EROS - EaRly interventiOn and Sexual rehabilitation, Karolinska Institute, 2018-
 • Forskargruppsledare, ALASCCA-trial
 • Adjuvant Low dose ASpirin in patients with Colorectal CAncer, Karolinska Institute, 2016-
 • Forskargruppsledare, Stockholm III Trial, Karolinska Institute, 2007-2013

Priser och utmärkelser

 • Honorary Fellow of American College of Surgeons (FACS), American College of Surgeons, 2023
 • Honorary Fellow of European Society of Coloproctology (FESCP), European Society of Coloproctology, 2023
 • Member, BJS Award Committee, 2022
 • Honorary Fellow of Royal College of Surgeons of England (FRCS), Royal College of Surgeons of England, 2022
 • Årets Cancerforskare, Cancerfonden, Swedish Cancer Society, 2021
 • Honorary Fellowship, American Society of Colon and Rectal Surgeons, 2020
 • Member, International Surgical Group (ISG), 2020
 • Med dr Axel Hirsch Pris, Karolinska Institutet, Karolinska Institute, 2019
 • Tarmcancerpriset, ILCO, Tarm- uro- och stomiförbundet, ILCO, Tarm- uro- och stomiförbundet, 2019
 • Hilda och Alfred Erikssons pris, Kungliga Vetenskapsakademin, Royal Swedish Academy of Sciences, 2018
 • Marc-Claude Marti Lecture, Villars, Switzerland, 2017
 • Six best papers award, ESCP meeting, 2016
 • Årets Lennanderföreläsare, Svenska Läkaresällskapet, Swedish Society of Medicine, 2016
 • The Edward Wilson Lecture, Sydney, Australia, 2015
 • Six best papers award, ESCP meeting, 2015
 • Svensk Kirurgisk Förenings Stora Forskarpris, Swedish Surgical Society, 2013
 • Six best papers award, ESCP meeting, 2012
 • Young Investigator Award, 6 years of salary stipend for postdoctoral researchers in Sweden working on cancer research, Cancerfonden, 2008
 • Six best papers award, ESCP meeting, 2008
 • Young Promising Researcher, Karolinska Institute, 2003

Handledare

 • Ida Hed Myrberg, 2023
 • Cecilia Merk, 2022
 • Sofieke Temmink, Organ preservation in rectal cancer: Implementation and quality assurance, 2021
 • Huang Linglong, 2021
 • Mehrnoosh Shahrivar, Aspirin use, genetic profile and prognosis in patients with colorectal cancer, https://ki.se/en/people/mehrnoosh-shahrivar, 2020
 • Louise de la Motte, Sequele after multimodal treatment of rectal cancer, 2019
 • Emeli Pontén, 2018
 • Stina Fuentes, Adverse effects and quality of life after radiotherapy and surgery for rectal cancer - a randomized controlled trial enriched with register data, 2016
 • Patrik Lundström, 2015
 • Petri Rantanen, On the clinical evaluation of morhology related and other risk factors in colorectal cancer patients, 2014
 • Christian Buchli, Rectal cancer : aspects on radiotherapy, androgens and body composition
 • Claes Anderin, Low rectal cancer : aspects of surgical techniques and treatment results
 • Annika Svanström Röjvall, Adverse effects of treatment for rectal cancer- Sexual function, hormones, and bone health
 • John Tapper, Hormones, Muscles and Oncological Outcome in men with rectal cancer
 • Anders Hansson Elliot, On preoperative treatment selection and magnetic resonance imaging in rectal cancer
 • Michael Torkzad, Magnetic resonance imaging of rectum : diagnostic and therapy related aspects
 • Gabriella Jansson Palmer, Locally advanced rectal cancer : aspects on management, outcome and quality of life
 • David Pettersson, Preoperative radiotherapy in rectal cancer – aspects of different regimens
 • Johan Erlandsson, Preoperative radiotherapy in rectal cancer - Aspects on fractionation and timing to surgery
 • Richard Bernhoff, Coloncancer- aspects on surgical treatment and Complete Mesocolic Excision
 • Josefin Segelman, Colorectal Cancer – Aspects of multidisciplinary treatment, metastatic disease and sexual function
 • Karin Westberg, Locally recurrent rectal cancer-aspects on management, surgery and outcome
 • Deborah Saraste, Early rectal cancer and screening for colorectal cancer

Uppdrag i kommitté

 • Medlem, Styrgrupp, Swedish Quantum Life Science Center, 2023
 • Medlem, Steering committee, Genomic Medicine Sweden (GMS), 2023
 • Medlem, Styrgrupp, Clinicum, Karolinska Institutet, 2021
 • Medlem, Board of Trustees, European Society of Coloproctology (ESCP), 2021
 • Medlem, Styrelse, Cancerfonden, 2020-2023
 • Ordförande, Task-force Precision Medicine, Karolinska Institutet, 2020
 • Medlem, Board, Forska Sverige, 2020
 • Medlem, Board of Directors, Karolinska Cancer Comprehensive Center (KCCC), 2020
 • Medlem, Board, KI/Region Stockholm, 2019
 • Medlem, Board, Bactiguard (Sweden), 2019
 • Medlem, Board, S:t Eriks Ögonsjukhus, 2019
 • Ordförande, Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond, 2019-2024
 • Medlem, Faculty Board, Karolinska Institute, 2019
 • Medlem, Board of Directors, Centrum for Innovative Medicine (CIMED), 2018
 • Medlem, Board of Research, Karolinska Institute, 2015-2018
 • Ordförande, Program/Scientific Committee, European Society of Coloproctology (ESCP), 2015-2018
 • Ordförande, Swedish Colorectal Cancer Study Group, 2015
 • Ordförande, Bengt Ihre Research Fellowship, 2012-2016
 • Medlem, Scientific Committee and Research Council, Swedish Cancer Society, 2012-2017
 • Medlem, Scientific committee, Swedish Cancer Society, 2012-2018
 • Medlem, United European Gastroenterology Federation Scientific Committee, 2010-2012
 • Ordförande, Stockholm Colorectal Cancer Study Group, 2008
 • Annat, Advisor, ad hoc committee for development of National Centers of Excellence for the Treatment of Rectal Cancer, American Society of Colon and Rectal Surgeons, 2008-2008
 • Medlem, Steering Committee, Swedish Colorectal Cancer Registry, 2008-2019
 • Medlem, Swedish Colorectal Surgery Society, 2004-2006

Redaktör för vetenskaplig tidskrift

 • British Journal of Surgery, Medlem i redaktionskommittén, 2016
 • European Journal of Surgical Oncology, Biträdande redaktör, 2014-2017
 • Colorectal Disease, Biträdande redaktör, 2014-2019

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI