ALASCCA - en nationell studie om värdet av ASA-behandling vid kolorektal cancer

ALASCCA - En randomiserad placebo-kontrollerad multicenter studie avseende värdet av behandling med acetylsalicylsyra (ASA) till patienter med kolorektal cancer och mutationer i PIK3 signalvägen. Nu är patient nummer 600 randomiserad i ALASCCA. I och med detta har vi stängt screeningen för nya patienter inom studien. Nu fortsätter det viktiga arbetet med nyligen tillfrågade och screenade patienter inom studien samt de patienter som redan är randomiserade till studieläkemedel.