Precisionsstrategier för att överkomma tumörheterogenitet i barncancer – Kasper Karlssons team

Vår forskning fokuserar på att förbättra överlevnad i neuroblastom och rhabomyosarkom. Specifikt intresserar vi oss på olika sätta överkomma tumörheterogenitet, t.ex. via molekylär radioterapi och "Precisionsdödlighet”, ett nytt koncept som utvecklat. Metoder som vi använder frekvent inkluderar organoider, expressed cell barcoding, singlecellsekvensering och high-throughput drug screening.