Aterosklerosimmunologi – Team Anton Gisterå

Vår forskning fokuserar på immunsvar vid ateroskleros. I teamet undersöker vi specifika immunsvar mot low-density lipoproteiner, immunstyrning av kolesterolomsättning och cellulär immunmetabolism.

Aterosklerosimmunologi

Aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom är globalt sett den vanligaste dödsorsaken. Kliniska studier har nyligen påvisat positiva effekter av immunterapi vid ateroskleros, men en mer specifik behandling av vaskulär inflammation skulle behövas.

Autoimmuna reaktioner mot low-density lipoproteiner (LDL) är vanligt förekommande i de inflammatoriska reaktioner som driver sjukdomen och är sammankopplade med sjukdomsmanifestationer såsom hjärtinfarkt och stroke. Vårt forskarteam studerar dessa immunreaktioner i olika modellsystem och har observerat betydande effekter på utvecklingen av ateroskleros och lipoproteinmetabolism.

Dessutom är metabola anpassningar avgörande för hur immunceller reagerar. Att förstå det molekylära och dynamiska samspelet mellan vaskulära immunreaktioner och lipoproteiner kan i slutändan påverka behandlingsrekommendationer för mänsklig sjukdom. Vårt mål är att hitta nya terapeutiska måltavlor samt att kunna stratifiera kardiovaskulära patienter efter LDL-autoimmunitet och plackegenskaper för att kunna anpassa behandlingar och uppföljning.

Publikationer

Utvalda publikationer

Finansiering

  • Vetenskapsrådet
  • Hjärt-Lungfonden
  • Karolinska Institutet
  • Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor
Nyckelord:
Cell- och molekylärbiologi Immunologi inom det medicinska området Kardiologi
AG
Innehållsgranskare:
2024-03-25