Skip to main content

Institutionen för onkologi-patologi

Vid institutionen för onkologi-patologi bedrivs grundläggande, translationell och klinisk forskning samt utbildning med anknytning till cancer.

Stort forskningsanslag till Kenny Rodriguez-Wallberg

Stort forskningsanslag till Kenny Rodriguez-Wallberg

Kenny Rodriguez-Wallberg vid OnkPat har beviljats stora bidrag från Cancerfonden och VR på sammanlagt över 18 miljoner SEK för hennes studie om fertilitetsbevarande behandling av cancerpatienter.

Kalenderhändelser vid institutionen för onkologi-patologi

Nyheter vid institutionen för onkologi-patologi