Institutionen för onkologi-patologi

Vid institutionen för onkologi-patologi bedrivs grundläggande, translationell och klinisk forskning samt utbildning med anknytning till cancer.

Gratulationer till alla forskare vid OnkPat som fått anslag från Cancerfonden

De forskare vid OnkPat som fått anslag från Cancerfonden är: Åsa Carlsson Tedgren, Hanna Eriksson, Theodoros Foukakis, Anita Göndör, Hildur Helgadottir, Thomas Helleday, Rolf Lewensohn, Stig Linder, Andreas Lundqvist, Isabelle Magalhaes, Sten Nilsson, Laura Orellana, Katja Pokrovskaja Tamm, Alexander Valdman, Klas Wiman, Arne Östman, Hanna Dahlstrand, Lotta Hansson.

Kalenderhändelser vid institutionen för onkologi-patologi

Nyheter vid institutionen för onkologi-patologi