Institutionen för onkologi-patologi

Vid institutionen för onkologi-patologi bedrivs grundläggande, translationell och klinisk forskning samt utbildning med anknytning till cancer.

Ny toppublikation från OnkPat

Karin Lindberg är försteförfattare på en artikel som publicerats i tidskriften Journal of Thoracic Oncology med titeln The HILUS-trial – a prospective Nordic multi-center phase II study of ultra-central lung tumors treated with stereotactic body radiotherapy.

Fyra forskartjänster vid OnkPat finansieras av Cancerfonden

Martin Enge har fått Senior Investigator Award, Laura Orellana har fått Junior Investigator Award samt Alexios Matikas och Anders Näsman har tilldelats Junior Clinical Investigator Award.

Hanna Eriksson blir docent

Hanna Eriksson har blivit docent i onkologi vid institutionen för onkologi-patologi.

Isabelle Magalhaes blir docent

Isabelle Magalhaes blir docent

Isabelle Magalhaes har blivit docent i immunologi vid institutionen för onkologi-patologi.

Kalenderhändelser vid institutionen för onkologi-patologi

Nyheter vid institutionen för onkologi-patologi