Skip to main content

Institutionen för onkologi-patologi

Vid institutionen för onkologi-patologi bedrivs grundläggande, translationell och klinisk forskning samt utbildning med anknytning till cancer.

Stort forskningsanslag till Kenny Rodriguez-Wallberg

Stort forskningsanslag till Kenny Rodriguez-Wallberg

Kenny Rodriguez-Wallberg vid OnkPat har beviljats stora bidrag från Cancerfonden och VR på sammanlagt över 18 miljoner SEK för hennes studie om fertilitetsbevarande behandling av cancerpatienter.

Bästa SVK kursen

Bästa SVK kursen

Stefan Einhorns studentvalda kurs "Konsten att vara en god doktor" på läkarprogrammet har blivit utsedd till bästa SVK-kurs för HT18 och VT19.

Kalenderhändelser vid institutionen för onkologi-patologi

Nyheter vid institutionen för onkologi-patologi

ER
Erika Rindsjö
2019-12-03