Trappor i BioClinicum

Institutionen för onkologi-patologi

Vid institutionen för onkologi-patologi bedrivs grundläggande, translationell och klinisk forskning samt utbildning med anknytning till cancer.

Foto: Erika Rindsjö
Porträtt av Hildur Helgadottir iklädd sjukhuskläder. Hon har långt ljust hår och står utomhus. Foto: Stefan Zimmerman

Anslag från Sjöbergstiftelsen till Hildur Helgadottir

Hildur Helgadottir erhåller projektanslag från Sjöbergstiftelsen på totalt 21 miljoner kronor fördelat på tre år. Projektet har titeln “NEO-TIL: A Multicenter Clinical Initiative Conducted by the Swedish Melanoma Study Group”. Medsökande är Stina Wickström, också på OnkPat samt Göran Jönsson och Ana Carneiro vid Lunds Universitet och Lars Ny, Roger Olofsson Bagge och Jonas Nilsson vid Göteborgs Universitet.

Porträtt av Elisabet Rodriguez Tomas framför Aula Medica. Foto: N/A

Anslag för postdoktoral meritering inom medicinsk vetenskap

Elisabet Rodriguez Tomas har blivit tilldelad Postdoctoral Grant från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) för sitt forskningsprojekt "Nya fibroblast-relaterade biomarkörer och läkemedelsmål för tamoxifen resistens vid ER+ bröstcancer". Bidraget är treårigt och ska användas till lönekostnader för mottagaren.

Nyheter vid institutionen för onkologi-patologi

Kalenderhändelser vid institutionen för onkologi-patologi