Trappor i BioClinicum

Institutionen för onkologi-patologi

Vid institutionen för onkologi-patologi bedrivs grundläggande, translationell och klinisk forskning samt utbildning med anknytning till cancer.

Professor Gunnar Steineck har gått bort

Gunnar var klinisk epidemiolog inom cancerforskning vid institutionen för onkologi-patologi. Han studerade hur det är att leva med sviterna efter cancerbehandlingar såsom kirurgi och strålbehandling. Gunnar var tidig med att uppmärksamma cancerpatienternas livssituation och livskvalitet efter genomgången behandling. Gunnar blev 70 år.

Nyheter vid institutionen för onkologi-patologi

Kalenderhändelser vid institutionen för onkologi-patologi