OnkPat forskargrupper A-Ö

 

A-C

Barntumörbanken

Dzevad Belkic Kvantmekaniska kollisioner och spektroskopi

Jonas Bergh Bröstcancer

Yvonne Brandberg Psyko-onkologi

Joseph Carlson Molekylär gynekologisk cancerforskning

D-F

Tina Dalianis Tumörvirologi

Teresita Diaz de Ståhl Genomiska och epigenetiska studier av hjärntumörer för att förbättra och upptäcka nya diagnostik och behandlingsmöjligheter

Katalin Dobra Katalin Dobras forskargrupp

Henrik Druid Rättsmedicin

Lars Egevad Urologiska tumörsjukdomar

Simon Ekman Precision Cancer Medicine i lungcancer - preklinisk, translationell och klinisk forskning

Martin Enge Martin Enges forskargrupp

Hanna Eriksson Klinisk och translationell melanomforskning

Marianne Farnebo Marianne Farnebos forskargrupp

Theodoros Foukakis Translationell bröstcancerforskning

G-J

Leonard Girnita Leonard Girnitas forskargrupp

Anita Göndör Anita Göndörs forskargrupp

Johan Hartman Johan Hartmans forskargrupp

Hildur Helgadottir Malignt melanom

Thomas Helleday Thomas Helledays forskargrupp

Lars Holmgren Lars Holmgrens forskargrupp

K-L

Olli Kallioniemi Olli Kallioniemis forskargrupp

Rolf Kiessling Immun- och genterapi mot cancer

Catharina Larsson Medicinsk genetik

Ola Larsson Ola Larssons forskargrupp

Olle Larsson Studies on insulin-like growth factor 1 receptor (IGF-1R) and its role in malignant cell growth

Janne Lehtiö Proteomik för att förbättra behandlingen av cancerpatienter

Linda Lindström Bröstcancerepidemiologi

Andreas Lundqvist Tumörimmunologi

M-P

Sten Nilsson

Pär Nordlund Pär Nordlunds forskargrupp

R-Ö

Georgios Rassidakis

Kenny Rodriguez-Wallberg Kenny Rodriguez-Wallbergs forskargrupp

Charlotte Rolny Reglering av immunsvaret i tumörer

Sean Rudd Sean Rudds forskargrupp

Susanne Schlisio

Peter Strang Peter Strangs forskargrupp

Thuy Tran TRANslationell Teranostik - Utveckling av radioaktiva läkemedel för diagnostik och terapi

Anders Ullén

Klas G Wiman p53, Wig-1 och PRIMA-1/APR-246

Anders Österborg Anders Österborgs forskargrupp

Arne Östman Studier av tumör-stroma

Erika Rindsjö
2024-06-10